datum: 15-01-2001 / bericht: 1 van 23CAO Parket: 5 procent structureel plus goed pensioen

Werkgevers en werknemers in de parketvloerondernemingen (14oo werknemers) hebben in een principe-akkoord voor de CAO-2001 een totale loonsverhoging van 5 procent structureel afgesproken.

Per 1 januari krijgen de werknemers 3 procent; op 31 december nog eens 2 procent. Bedrijven zonder pensioenregeling kopen in één keer voor de afgelopen twee jaar pensioen voor hun werknemers in. Naar schatting geldt dit voor 20 tot 30 procent van de parketbedrijven. Dit jaar wordt verder gebruikt om een regeling voor prepensioen op te zetten. Ook de combinatie van werk en privé is verbeterd. Bijdrage in kinderopvang is voortaan gegarandeerd; wie een stervend gezinslid moet begeleiden, heeft recht op tien dagen onbetaald 'palliatief verlof'.

Parketleggers hebben een zwaar vak. Na eerdere afspraken over verbetering van de arbeidsomstandigheden, is nu ook een procedure voor reïntegratie van arbeidsgehandicapten overeengekomen. Wie arbeidsgehandicapt raakt, krijgt professionele begeleiding. Klachtrecht maakt daar onderdeel van uit. Bezoek aan een fysiotherapeut wordt verder net zo behandeld als doktersbezoek.

In de bedrijven loopt al een onderzoek naar de werkelijk betaalde lonen. Dat wordt nog voor de zomer afgerond. De Vereniging Parketvloeren Leveranciers VPL, de Alliance van Parket Fabrikanten en Importeurs, FNV Bouw en de Hout- en Bouwbond CNV hebben met de parketwerkgevers afgesproken dat daarna de 'garantielonen' worden aangepast aan de gevonden 'marktlonen'. Met name voor werknemers die niet vaak van baan zijn veranderd, zal dat een verbetering kunnen betekenen. Een aanmerkelijke verbetering vormen verder de reiskosten: niet langer wordt uitgegaan van openbaar vervoer tweede klas, maar van 60 cent per kilometer voor de eigen auto. Tenslotte is 5 mei in lustrumjaren een erkende feestdag.

Meer informatie kunt u krijgen bij: FNV Bouw: onderhandelaar Theo van Amersfoort 06 533 363 98; voorlichter Anne Pols 06 537 344 94 Hout- en Bouwbond CNV: onderhandelaar René Lahoye 06 229 588 25; voorlichter Johan Slok 06 536 427 13FNV Bouw
Postbus 520
3440 AM WOERDEN
Telefoon: (0348) 575575
Fax: (0348) 423610
E-mail: info@fnvbouw.nl