Schuttersveld NV

PERSBERICHT
SCHUTTERSVELD N.V.

Schuttersveld neemt de Gnosjö-Gruppen definitief over

In aansluiting op ons persbericht van 9 januari jl. deelt Schuttersveld N.V. mee, dat zij definitief overeenstemming heeft bereikt met het Zweedse bedrijf Gunnebo AB inzake de overname van de resterende 50% van de aandelen in Gnosjö-Gruppen. In 2000 is de eerste 50% in deze groep geacquireerd, zodat Schuttersveld per heden volledig eigenaar van deze groep is geworden. De transactie heeft een positief effect op de winst per aandeel over 2001.

De Gnosjö-Gruppen maakt deel uit van de divisie Components Manufacturing van Schuttersveld. De Gnosjö-Gruppen heeft een omzet van circa EUR 120 miljoen en ruim 930 medewerkers. Gnosjö-Gruppen is een zeer succesvolle groep van metaalbedrijven die gespecialiseerd is in de productie van metalen componenten en systemen. De groep is met name actief als toeleverancier aan de Zweedse automobielindustrie en heeft een sterke marktpositie op het gebied van fasteners. Op korte termijn zal bij de bedrijven behorend tot de Gnosjö-Gruppen een naamswijziging worden doorgevoerd, waardoor zij evenals de andere bedrijven behorend tot de divisie Components Manufacturing onder de naam Kendrion zullen gaan opereren.

"We zijn erg tevreden dat de overname van de Gnosjö-Gruppen nu voltooid is. Het afgelopen jaar heeft bewezen dat de activiteiten van Gnosjö-Gruppen en de automotive activiteiten van Schuttersveld elkaar uitstekend aanvullen en dat aanzienlijke synergievoordelen bereikt kunnen worden, die het zowel de bestaande automotive activiteiten als de bedrijven van de Gnosjö-Gruppen mogelijk maken verder te expanderen en zich te ontwikkelen. De integratie van de activiteiten van Gnosjö-Gruppen in Schuttersveld is dan ook uitstekend verlopen en wordt met deze transactie voltooid", aldus Piet Veenema, Vice President van Schuttersveld.

Profiel Schuttersveld
Schuttersveld N.V. vormt een groep van werkmaatschappijen verspreid in geheel Europa. De activiteiten richten zich zowel op ontwikkeling en productie van hoogwaardige componenten van kunststof en metaal (divisie "Components Manufacturing") als op handel in en distributie van kunststof halffabrikaten en van sanitair- en verwarmingsartikelen en tegels (divisie "Trade and Distribution"). Over 2000 bedroeg de omzet EUR 1,35 miljard, met ca. 8000 medewerkers. Het aandeel Schuttersveld is genoteerd aan de Euronext te Amsterdam.

Zeist, 15 januari 2001
De directie van Schuttersveld N.V.

Voor nadere informatie:
P. Veenema, tel. +31 (0)30 6997250

Zie ook onze website www.schuttersveld.nl