FNV BONDGENOTEN

Eindbod CAO Technische Groothandel afgewezen door werkgevers

Barst in poldermodel

Het eindbod van de vakbonden voor de CAO Technische Groothandel is door de werkgevers afgewezen. De bonden kwamen in december 2000 met het eindbod om de vastgelopen CAO-onderhandelingen vlot te trekken. De vorige CAO liep op 1 april 2000 al af. De bonden zijn op een aantal punten zelfs tegemoet gekomen aan de wensen van de werkgevers en stellen daarnaast uitsluitend een looneis van 3,75% en 3,5% in twee jaar. De werkgevers vinden dit eindbod desondanks onacceptabel. Het lijkt erop dat de onderhandelingsdelegatie van de werkgevers bewust aanstuurt op het verdwijnen van de CAO in de Technische Groothandel.

De vakbonden hebben een eindbod neergelegd voor een twee-jarige cao. Het eindbod bevat slechts de belangrijkste onderwerpen van het CAO-overleg, namelijk een gemiddelde loonsverhoging en een verruiming van de bedrijfstijd tegen een redelijke vergoeding. De bonden wilden met dit eindbod bereiken, dat de CAO nu zo snel mogelijk vernieuwd wordt, zonder verdere vertraging.

Door het afwijzen van het eindbod dreigt de CAO voor de Technische Groothandel geheel te verdwijnen, met alle gevolgen van dien voor de 50.000 werknemers in de branche, waaronder verdere polarisatie. Ook de positie van de bedrijfstak op de arbeidsmarkt zal er niet beter op worden.

De vakbonden zullen op 12 februari hun achterban raadplegen over vervolgstappen, waarbij niets wordt uitgesloten. Het zal nu van de werknemers afhangen of de CAO in deze sector kan worden gered. Volgens de bonden is het is het een uitermate slechte zaak dat er nog geen CAO is, gezien de huidige krapte op de arbeidsmarkt.