EVO, Ondernemersorganisatie voor logistiek en transport
http://www.evo.nl

Onderzoek EVO en TLN: aanpak verkeersknelpunten in Zwolle en Kampen hard nodig!!

Verladersorganisatie EVO en vervoersorganisatie Transport en Logistiek Nederland (TLN) hebben een onderzoek naar de bereikbaarheid van de regio Zwolle-Kampen gedaan onder hun leden. De uitkomsten van het onderzoek staan in het rapport 'Stad buiten bereik', dat vanmiddag aan wethouder Baarsma van Zwolle wordt overhandigd.

Uit het onderzoek blijkt dat een kwart van de ondervraagden regelmatig last heeft van files, lange wachttijden voor verkeerslichten, verkeersonveilige situaties en een slechte bereikbaarheid. In totaal zijn er door de bedrijven 116 slechte verkeerssituaties genoemd. Meer dan de helft van de ondervraagden is van mening dat de bereikbaarheid de afgelopen vijf jaar duidelijk is verslechterd.

Nummer 1 in de lijst van knelpunten is de Zwolse buitenring. Hierop loopt het verkeer regelmatig vast en is sprake van onveilige kruisingen. De problemen doen zich vooral voor bij de kruisingen tussen Oldeneelallee - IJsselallee, de Ceintuurbaan - Oldeneelallee en Russenweg - Blaloweg. Volgens EVO en TLN is de doorstroming echter met eenvoudige maatregelen te verbeteren. Voorbeelden hiervan zijn: verlenging van uitvoegstroken, aanpassing van belijning, vroegtijdig aangeven van rijrichtingen, betere onderlinge afstemming van verkeerslichten, filedetectie en verbredingen van wegen.

Tweede op de lijst is het knelpunt N50/Europa-allee in Kampen. Dit onderstreept nog eens de noodzaak van de doorgetrokken N50 die over een aantal jaren klaar zal zijn. Hiermee worden de bereikbaarheidsproblemen rond de N50 al voor een groot deel opgelost. Een aantal bedrijven vreest wel dat er iets verderop bij de Ramspolbrug een nieuw knelpunt ontstaat, als de situatie hier niet wordt verbeterd.

Ook de afslagen Zwolle-Noord en Zwolle-Zuid van de A28 worden door veel bedrijven als knelpunt aangegeven. EVO en TLN verwachten dat door een andere inrichting van de weg en een betere afstemming van de verkeerslichten de doorstroming sterk kan verbeteren.

Naast verbeteringen op korte termijn die in het rapport staan genoemd, stellen de onderzoekers dat bij verdere groei van Zwolle meer grootschalige oplossingen noodzakelijk zijn. Daarbij noemt het rapport met name de capaciteitsuitbreiding op de A28 en de aansluiting van de Zwartewatersteden op de A28.

De organisaties gaan er vanuit dat de voorstellen die in het rapport worden gedaan worden opgenomen in het uitvoeringsprogramma van het gemeentelijke verkeers- en vervoerplan dat Zwolle momenteel in voorbereiding heeft. Een eerste aanzet tot verbetering van de situatie heeft Zwolle al gedaan door een paragraaf over het goederenvervoer in het gemeentelijk plan op te nemen.