Gemeente Maassluis

15-1-2001

Vragenformulier bezoekers vergaderingen op Internet

Deze week starten de eerste commissieronden van dit jaar. Daarmee gaat ook het onderzoek naar de ervaringen van bezoekers van openbare raads(commissie)vergaderingen van de gemeente Maassluis van start. Bezoekers van vergaderingen krijgen een vragenlijst uitgereikt met allerlei vragen over hun bezoek aan de vergadering. Wat vinden de bezoekers er van, waarom wonen ze die vergadering bij, hoe komen ze aan hun informatie, wat vinden ze van de discussie en wat kan er beter. Deze vragenlijst is nu ook op Internet te vinden. Belangstellenden kunnen het vragenformulier vinden op de website van de gemeente Maassluis, de lijst invullen en direct via email terugsturen.

Het interactieve vragenformulier is op verschillende plaatsen te vinden op de website www.maassluis.nl. De titel is "enquêteformulier raads- en commissievergaderingen". Belangstellenden kunnen het formulier vinden bij "diensten" of "info-centrum" onder de button "interactieve formulieren". Overigens is het enquêteformulier ook direct aan te klikken bij de persberichten over dit onderzoek en het artikel onder het kopje gemeente-info bij het hoofdstuk "actueel". Kortom, wie het formulier interactief wil gebruiken, kan het bijna niet missen.

Wie niet beschikt over Internet, in het eerste kwartaal van 2001 net geen vergadering bezoekt, maar dat in het recente verleden wel heeft gedaan en daarover een mening kwijt wil, kan natuurlijk ook meedoen aan het onderzoek. De vragenlijst kan dan worden afgehaald in het informatiecentrum in de hal van het stadhuis.

De ingevulde vragenlijsten kunnen worden ingeleverd bij de secretaris van de vergadering die wordt bijgewoond, of bij het informatiecentrum in de hal van het stadhuis. Ook kan de vragenlijst worden opgestuurd naar de gemeente Maassluis t.a.v. de afdeling communicatie, Postbus 55, 3140 AB Maassluis.