Provincie Overijssel

Overijssel ziet lacunes in Planologische Kernbeslissing (PKB) van Pronk

Overijssel is in hoofdlijnen 'gematigd tot positief gestemd' over de vrijdag door minister Pronk gepubliceerde Planologische Kernbeslissing (PKB). Wel mist de Commisaris van de Koningin Jan Hendrikx bepaalde zaken, zo zei hij maandag tijdens een rede op de universiteit Twente. Hij sprak daar ter gelegenheid van het werkbezoek van staatssecretaris Ybema van economische zaken.

"Wij missen echter aandacht voor de relatie Nederland-Oost Europa: een uitwerking van het internationale West-Oost perspectief en de rol van het Landsdeel Oost. We missen de Berlijnspoorlijn en het Centraal stedelijk gebied en onze aansluiting op het HSL-netwerk (via Arnhem) met hoogwaardige shuttles vanuit Zwolle en Twente. Wij missen ook nog duidelijkheid op punten als de contouren en de status en inhoud van de uitwerkingen voor de stedelijke netwerken. Bovendien is de aangekondigde
uitvoeringstrategie nog onvoldoende uitgewerkt. Wie doet wat? Wie betaalt wat? Wat is de rol van decentrale overheden in de ruimtelijke ordening?"

Wel vinden

Ondanks de lacunes kan Hendrikx zich over het algemeen wel vinden in de Planologische Kernbeslissing. "Dit vanwege de erkenning van de balans tussen de economische centra en het landelijk gebied en de erkenning van de (inter)nationale positie van Oost in relatie tot hoofdinfrastuctuur. De aanwijzing van Twente tot nationaal stedelijk netwerk en van Zwolle/Kampen en de Stedendriehoek Apeldoorn/ Deventer/Zupthen tot regionale landsdelige netwerken en de financiële steun die het Rijk daarvoor in petto heeft. En de sterke rol van de provincie in de ruimtelijk-economische ontwikkeling van Overijssel."

Hendrikx wil daarom ook in de toekomst graag met het ministerie van EZ optrekken om te waarborgen dat de economische aspecten voldoende tot hun recht komen in de verdre uitwerking van het rijksbeleid. In dit nieuwe jaar komen we hier ongetwijfeld nog vaker over te spreken. Met name de nieuwe gedeputeerde voor werk en bereikbaarheid, de heer Bennink, zult u vaak tegenkomen bij uw planvorming. Ik stel hem graag aan u voor en beveel bij u aan als een gedreven zaakwaarnemer van de provincie Overijssel.

Bron: team communicatie Petra


© 15-01-2001 Provincie Overijssel