CBS

Grillig verloop industriële productie

De industriële productie is in november 2000, geschoond voor seizoeninvloeden, met 2,6 procent gestegen ten opzichte van de voorgaande maand. In oktober was er nog een daling van 3 procent in vergelijking met september. Daarmee toont de ontwikkeling van de bedrijvigheid een wat grillig beeld. Uit voorlopige cijfers van het CBS blijkt verder dat de groei van de productie in de tweede helft van het jaar iets afvlakt. In de eerste elf maanden van het jaar ligt de industriële productie 2,8 procent hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder.

Hogere productie in alle branches
Nadat in oktober vorig jaar de productiecijfers over een breed front daalden, is in november de industriële productie in alle branches weer toegenomen. In de hout-, bouwmaterialen en overige industrie en in de textiel-, kleding- en lederindustrie is de productie in november met bijna 6 procent gestegen ten opzichte van de voorgaande maand. Ook in de metaalindustrie is de stijging van de productie met 3,8 procent bovengemiddeld.

Toename productie eerste elf maanden
In de eerste elf maanden van 2000 ligt de industriële productie 2,8 procent hoger dan in de overeenkomstige periode een jaar eerder. In alle branches van de industrie is de productie in de eerste elf maanden gestegen, aldus het CBS. De grootste stijging, met 4 procent, is waargenomen in de aardolie-, chemische en rubberindustrie. In de metaalindustrie is de productie in dezelfde periode met 3,2 procent toegenomen. De andere branches hebben in de eerste elf maanden de productie met circa 2 procent zien stijgen.

Technische toelichting
De productie-index van de industrie geeft de voor prijsveranderingen geschoonde groei weer van de in deze bedrijfstak gevormde inkomens (de 'toegevoegde waarde'). De veranderingen ten opzichte van een jaar eerder zijn geschoond voor het aantal werkdagen, uitgaande van het werkdagenpatroon per bedrijfstak. De veranderingen ten opzichte van de voorgaande maand zijn bovendien geschoond voor seizoeninvloeden. De gegevens hebben een voorlopig karakter. Cijfers over de industriële productie van voorafgaande maanden kunnen zijn aangepast op grond van informatie die na de publicatie van het vorige persbericht beschikbaar is gekomen.