CBS Webmagazine

Voorburg meest versteende gemeente

Ongeveer 11% van de totale oppervlakte van ons land is `versteend'. Bebouwd gebied maakt samen met verkeerswegen inmiddels ruim 13% uit van de landoppervlakte van ons land.

Meest versteende gemeenten

Voorburg is de meest versteende gemeente van Nederland. De versteningsgraad is er 81%. Op de tweede plaats staat Bussum. In deze gemeente beslaan bebouwing en verkeerswegen ongeveer driekwart van de oppervlakte. Op enige afstand staan de gemeenten Leiden, Bennebroek en Nijmegen.

In de waddengemeenten is 1% of minder van de totale gemeentelijke oppervlakte versteend. Hiermee is de verstening in deze gemeenten het geringst. Uitgaande van de landoppervlakte van de gemeenten laten de berekeningen hetzelfde beeld zien. In de waddengemeenten komt de verstening dan op 2 tot 3%. Tot de top-tien van minst versteende gemeenten behoren verder IJsselham, Diever, Dwingeloo en Rozendaal.

Cor Pierik

Bron: CBS. Bodemstatistiek