-Submit
Kansrijke trends voor het mkb

De komende jaren zijn massa-individualisering, nieuwe product/dienst combinaties en samenwerken de drie trends die kansen bieden aan het Nederlandse mkb. Dat is de belangrijkste conclusie van de eerste ToekomstWijzer, die Syntens organiseerde (150101).

René Hartman, manager Syntens New Technologies:" Syntens heeft een 'management game' ontwikkeld, de zogenaamde ToekomstWijzer, dat het mogelijk maakt gestructureerd van gedachten te wisselen over trends voor het mkb. Markttrends volgen elkaar steeds sneller op, de technologische ontwikkeling biedt nieuwe kansen, in het bedrijfsleven ontstaan andere vormen van samenwerking, werknemers stellen hogere eisen aan hun werkomgeving en de organisatie. Welke trends zijn voor de mkb-bedrijven cruciaal? Moeten ze daar nu meteen op reageren of zijn het trends die pas over een aantal jaren een krachtige uitwerking zullen krijgen? De ToekomstWijzer geeft inzicht in deze vragen."

Eerste ToekomstWijzer
De eerste ToekomstWijzer vond plaats op 16 november 2000. "Aan vijftig deskundigen van verschillende disciplines legde Syntens 24 trends voor. De experts waren afkomstig van universiteiten, kennisorganisaties, consultancy bureaus en uit middelgrote bedrijven, het mkb. We vroegen hen om aan te geven welke trends zij het belangrijkste vinden voor het mkb, welke concrete invulling deze trends zullen krijgen en op welke termijn ze naar verwachting zullen gaan spelen."

Kansrijke trends
Uit de trends die de deskundigen kregen voorgelegd, kwamen er drie naar voren die tezamen kansen bieden aan het Nederlandse mkb. Het betreft massa-individualisering, nieuwe product/dienst combinaties en samenwerken. "Kansen liggen ervoor die ondernemers die maatwerk leveren aan hun klanten. Deze klanten willen geen producten meer, ze zoeken veeleer oplossingen. Hierdoor ontstaan geheel nieuwe combinaties van producten en diensten. Om die oplossingen te bieden, moeten ondernemers steeds meer samenwerken met verschillende typen mkb-bedrijven, zowel nationaal als internationaal. Dit vraagt nieuwe vaardigheden," licht Hartman toe.

Resultaten in boekvorm

Syntens deelt de resultaten van de ToekomstWijzer met haar opdrachtgevers zoals het ministerie van Economische Zaken. "Die signalen hanteren zij onder andere als input voor het innovatiebeleid. Onze opdrachtgevers zijn tevreden met dit initiatief. Reden genoeg voor Syntens om de ToekomstWijzer jaarlijks uit te voeren," vertelt Hartman. De resultaten en conclusies van de ToekomstWijzer zijn nu in boekvorm verschenen. "Ik hoop en verwacht dat dit verslag van de eerste ToekomstWijzer ondernemers inspireert bij het maken van eigen innovatieve plannen voor de toekomst!"
Voor meer informatie over de ToekomstWijzer kunt u contact opnemen met Wilma Huisjes, Syntens New Technologies, newtechnologies@syntens.nl, telefoon 0318 580 200. Syntens is een innovatienetwerk voor ondernemers. Syntens adviseert ondernemers in het mkb bij grote en kleine vernieuwingsvraagstukken op de gebieden Nieuw Ondernemerschap, Personeel & Organisatie, ICT, Samenwerken, Product- & Procesontwikkeling en Marketing & Strategie. Syntens heeft 15 vestigingen in het hele land en wordt gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken.