Gemeente Breda

Snoeien van beplanting in de Haagse Beemden

De dienst Stadsbeheer gaat binnenkort op verschillende plaatsen in de Haagse Beemden de beplanting in het openbaar plantsoen ingrijpend snoeien. Deze snoeiactie loopt van half januari tot en met half februari en is nodig omdat de snelgroeiende soorten de andere beplanting gaat overheersen.

Beplanting in openbaar plantsoen heeft een aantal functies. Allereerst is het bedoeld om de woonomgeving te verfraaien, maar het is zeker ook bedoeld als camouflage of als verkeersgeleiding. Maar minstens zo belangrijk is de natuurlijke functie van het groen; het bieden van een schuil- en nestgelegenheid voor allerlei vogels en insecten, kleine zoogdieren en amfibieën.

Om al deze functies goed te kunnen vervullen heeft het groen een bepaalde dichtheid nodig. In bosplantsoen (op veel plaatsen in de Haagse Beemden aangeplant) worden boomvormers als beplanting gekozen. Voordeel is dat deze snel groeien en zo snel een groen beeld geven in een net aangelegde jonge wijk. Nadeel van deze boomvormers is dat ze de andere beplanting gaan overheersen. De onderstaande struiken krijgen weinig licht en sterven af. De dienst Stadsbeheer gaat nu op verschillende plaatsen in de Haagse Beemden de boomvormers deels uit het plantsoen halen en deels terugsnoeien. De onderstaande beplanting krijgt meer licht en dus betere groeikansen. Uiteindelijk ontstaat zo een gevarieerde beplanting die naast mooi om te zien ook nog ruimte biedt aan allerlei dieren.

Breda, 12 januari 2001