Ministerie van Buitenlandse Zaken

http://www.minbuza.nl/content.asp?Key=407017

Ministerie van Buitenlandse Zaken Persbericht

15 januari 2001

Nummer 5

Nederland stelt 122 miljoen gulden beschikbaar voor betalingsbalanssteun aan Ghana. Minister Herfkens voor Ontwikkelingssamenwerking heeft hiertoe besloten n.a.v. de zorgwekkende macro-economische situatie in dat land. Ghana, een van de 21 landen waarmee Nederland een meerjarige ontwikkelingsrelatie onderhoudt, heeft grote verliezen geleden als gevolg van de stijgende olieprijzen en dalende inkomsten uit export. Hierdoor dreigen de effecten van schuldverlichting teniet te worden gedaan. De steun is in eerste instantie een bijdrage aan de verkleining van het deviezentekort.

Minister Herfkens heeft tijdens de jaarvergadering van het IMF en de Wereldbank in Praag vorig jaar toegezegd een aantal landen, waarmee Nederland een ontwikkelingsrelatie onderhoudt, een extra bijdrage te verlenen als ondersteuning van schuldverlichtingsoperaties. Uganda, Mali, Tanzania en Zambia ontvingen hiertoe steun. Ghana heeft in 2000 20 miljoen gulden aan Nederlandse begrotingssteun ontvangen via de Wereldbank. Daarnaast heeft Nederland 15 miljoen gulden bijgedragen aan programma's ter verbetering van gezondheidszorg en milieu.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het Ministerie van Buitenlandse Zaken, directie Voorlichting en Communicatie, Lucille Merks, telefoon 070-348 65 76 of 06 531 044 08.

===