Persbericht

ICMS Group sluit belangrijke overeenkomst met SONY ITE

Documentatieafdeling Sony kiest voor modulaire gebruikersdocumentatie met behulp van ICMS ICE (Information Creation Environment)

Brussel, januari 2001 - ICMS, de Belgische specialist in kennislogistiek, sluit een belangrijke overeenkomst met Sony ITE (Information Technology Europe). De documentatie-afdeling van Sony ITE gaat ICMS'ICE-oplossing gebruiken voor de creatie van al haar technische documentatie en handleidingen.

De documentatie-afdeling van Sony ITE is verantwoordelijk voor de gebruikersdocumentatie bij de Sony Vaio notebooks. Vier documentatiespecialisten zorgen voor het klaarstomen van de documentatie. Deze afdeling staat onder grote druk, want zij moet aan het einde van ontwikkeltraject van de machines meteen de bijhorende documentatie kunnen afleveren, en dit in meerdere talen. Om dit mogelijk te maken, worden de schrijvers al in een vroeg stadium bij het ontwikkelproces betrokken.

"Dit bleek echter niet voldoende," aldus Elke Menten, documentation manager van Sony ITE. "Wij wilden het schrijfproces nog beter synchroniseren met het ontwikkelingsproces. Omdat de verschillende productielijnen een aantal soft- en hardware-componenten delen, zagen wij modulaire documentatie als een optie. Dit vereist echter een specifieke aanpak en gespecialiseerde software. Hiervoor ging Sony ITE te rade bij ICMS Group."

ICMS kon met zijn ICE-oplossing Sony een uitkomst bieden. ICE (Information Creation Environment) is een eigen ontwikkeling van ICMS Group die het schrijfproces stroomlijnt en combineert met een aantal principes uit het domein van kennismanagement.
ICE biedt de Sony ITE documentatieafdeling alle nodige hulpmiddelen om modulaire informatieblokken of kennisobjecten (KO, Knowledge Object) te schrijven, te beheren en te hergebruiken. Sony ITE heeft er voor gekozen om de kennisblokken in Microsoft Word te schrijven (omwille van de goede connectie met het vertaalgeheugen) en te bewaren in een Microsoft SQL Server-database. Via een eenvoudig drag-and-drop mechanisme plaatst een schrijver de juiste kennisobjecten in een virtuele documentstructuur. Als er een blok wijzigt, dan wordt dit automatisch aangepast in al de virtuele documenten waar het blok wordt gebruikt. De mensen van Sony ITE hebben er voor gekozen om de virtuele documenten te publiceren in Adobe FrameMaker. Ze plakken er eenvoudig een index bij en produceren een Acrobat PDF bestand om het document klaar te maken voor distributie op CD-ROM.

ICE is uniek omdat het de mogelijkheid biedt om kennisobjecten te verrijken met meta-informatie (MI) en meta-kennis (MK). Meta-informatie omvat de gegevens die elk document management systeem bijhoudt, zoals auteur, datum van creatie en versienummer. Meta-kennis biedt bijkomende informatie over de context, zoals informatietype, gebruikersniveau, "versheidsdatum", enzovoort. Alle meta-elementen kunnen door de beheerder van het systeem geconfigureerd worden. ICE is dan ook een open systeem en kennisobjecten kunnen geschreven worden volgens eender welke methodologie voor modulair schrijven (zoals bijvoorbeeld Information Mapping®).

Het ICE systeem biedt nog een aantal functionaliteiten die onmisbaar zijn in een documentatie-afdeling zoals export mogelijkheden voor vertalingen, logging, en goedkeuringsprocessen. Omdat ICE deel uitmaakt van een groter geheel, namelijk een totaaloplossing voor kennismanagement, biedt het ook een internet/intranet component en koppelingen met InterTerm (een terminologiebeheerssysteem van ICMS Group). "Momenteel gebruiken we nog niet alle functionaliteiten van ICE", zegt Elke Menten, "maar in een volgende fase gaan we ook InterTerm gebruiken". Haar collega's in Tokyo en in San José volgen in ieder geval de implementatie van ICE met grote interesse. Tenslotte zoekt elke documentatie-afdeling naar tools en middelen om de kwaliteit en de productiviteit te verhogen.

Over ICMS Group

De oprichters van ICMS Group hebben een brede achtergrond en uitgebreide ervaring in IT, technische communicatie en SGML/XML technologie. Gebaseerd op deze expertise hebben ze hun krachten gebundeld om zich te richten op kennismanagement, modulaire kennisobjecten, (her)gebruik van informatie en communicatie.
ICMS Group levert globale oplossingen voor kennislogistiek (KIX - Knowledge and Information eXchange, ofwel kennis overbrengen van de ene persoon naar de andere). Deze oplossingen omvatten zowel diensten (begeleiding en opleidingen), technologie (CSK - Computer Sensible Knowledge), methodologie (TINK - Transfering Information aNd Knowledge) als een reeks producten (ICE
- Information Creation Environment - en KBS - Knowledge Base System)).
Meer informatie is bechikbaar op: www.icmsgrp.com

U kunt de ICMS White Paper over Kennismanagement aanvragen bij ICMS Group: Info@icmsgrp.com
Tel 015/62.36.52
Fax 015/62.03.99

Redactie: voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met: Creative Strategies, Johan Perremans, Streekbaan 196, 1800 Vilvoorde Tel.: 02/267.41.60, fax: 02/267.12.89, e-mail:
postmaster@creative-strategies.be