Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Antwoorden op kamervragen over de brand in een café in Volendam
Een parlementair stuk bij het onderwerp Brandweer en Rampenbestrijding

15 januari 2001

Het Tweede Kamerlid Wagenaar (PvdA) heeft op 3 januari vragen gesteld aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de brand in een café in Volendam. Deze vragen werden op 8 januari beantwoord.


1. Vraag
Kunt u opheldering verschaffen over de oorzaak van de brand in een café in Volendam op 1 januari?

2. Vraag
Hoe was de brandveiligheid van het pand en wat waren de staat en bruikbaarheid van de noodvoorzieningen?

3. Vraag
Wanneer heeft een laatste controle op brandveiligheid en noodvoorzieningen van het pand plaatsgevonden?

1, 2 en 3. Antwoorden
Voor de beantwoording van deze vragen verwijs ik naar mijn brief van 4 januari jongstleden en naar de brief van 15 januari jongstleden van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en mij aan uw Kamer, waarin de thans tot mijn beschikking staande informatie is opgenomen.

4. Vraag
Acht u het raadzaam om in horecagelegenheden waar veel mensen samenkomen, jaarlijkse brandveiligheidscontroles en brandoefeningen te houden?
4. Antwoord
De vraag naar de wenselijkheid respectievelijk toereikendheid van jaarlijkse controles op en brandoefeningen in horecagelegenheden wil ik beantwoorden na ommekomst van het door mij aangekondigde onafhankelijk en integraal onderzoek door de commissie onderzoek café brand nieuwjaarsnacht 2001 en het onderzoek van het Openbaar Ministerie. Een dergelijke aanpak moet passen in het totaal van de te nemen maatregelen. Het is van belang dat gemeenten hun wettelijke bevoegdheden ten aanzien van de brandveiligheid ten volle benutten.

5. Vraag
Bent u bereid om een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar oorzaak, verloop en bestrijding van deze ramp?
5. Antwoord
Ja. Voor een nadere toelichting verwijs ik graag naar de eerdergenoemde brieven aan de Voorzitter van de Tweede Kamer.