Provincie West-Vlaanderen

Persberichten

Landschapkunst in de Westhoek
Brugge, 9/11/2000
LANDSCHAPSKUNST IN DE WESTHOEK

De provincie West-Vlaanderen schrijft een open wedstrijd uit voor het ontwerpen en het realiseren van Landschapskunst in de Westhoek. Dit is reeds het derde project in een reeks van vier

De locatie voor dit project is de cultuur-historische site Het Pannendorp, die zich bevindt te Fortem (Alveringem). Bij het project Landschapskunst in de Westhoek wordt geopteerd voor landschapskunst.
Cruciaal voor het project is de integratie /interferentie van natuurlijke en culturele parameters: het kunstwerk dient de dialoog met het landschap actief aan te gaan, in plaats van het te verfraaien als betrof het een monument of de loutere toevoeging van een driedimensionaal kunstwerk.
Inhoudelijk moet het ontwerp aansluiten bij de historische betekenis van Het Pannendorp tijdens de Eerste Wereldoorlog.

Voor het ontwerp en de realisatie van het project bestaat het budget uit de samenvoeging van kredieten van de provincie West-Vlaanderen en het Ruilverkavelingscomité Fortem (subsidies van het Vlaamse Gewest). Het prijzengeld voor de laureaat bedraagt 500.000 BEF (12.394,68 EUR). Voor de realisatie van het ontwerp is 3.000.000 BEF (74.368,06 EUR) voorzien, excl. BTW en bijkomende kosten (prijsherziening, ontwerpkosten, toezicht,).

De wedstrijd staat open voor iedereen. Er is geen inschrijvingsgeld verschuldigd.
Elke deelnemer mag slechts één ontwerpdossier indienen. De ontwerpdossiers dienen ingestuurd te worden voor 31 mei 2001 of binnengebracht in het Bestuursgebouw van het provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries op donderdag 31 mei 2001 tussen 14 u en 18 u.
Inschrijven vooraf is noodzakelijk en dient te gebeuren voor 15 februari 2001.

Het reglement en de deelnemingsformulieren kunnen tot 31 januari 2001 worden bekomen bij de Provinciale Dienst voor Cultuur, Koning Leopold III-laan 41 te
8200 Sint-Andries (tel. 050/40.35.49, fax 050/40.31.05 en e-mail: chris.minten@west-vlaanderen.be).