Technische Universiteit Delft

Alle promoties, intree- en afscheidsredes worden gehouden in de Aula van de TU Delft, Mekelweg 5, Delft

Promotie

Oliewinning
15 januari 2001 | 13.30 uur
Mw. E.S.J. Rudolph | Diplom- Hauptprüfung (Mit Auszeichnung) en Diplom engenieurin in Energie- und Verfahrenstechnik TU Berlin, Duitsland

Promotor | Prof.dr.ir. J. de Swaan Arons (fac. TNW)
Toeg. promotor | Dr.ir. Th.W. de Loos (UHD-fac. TNW)

Modelling of the phase behaviour of oil+water+nonionic surfactant systems

Olie kun je winnen via 'surfactant flooding', dit is een manier om ervoor te zorgen dat minder van de delfstoffen in de grond achter blijven. In het verleden was dit proces vanwege de hoge proceskosten en de tegelijkertijd lage olieprijzen niet zeer aantrekkelijk. Door de ontwikkelingen omtrent de nog beschikbare olie en de recente prijsontwikkelingen is het echter weer aan te raden om de efficiëntie van delfprocessen onder de loep te nemen. Via verbeterde procescontrole en procesontwerp van de "surfactant flooding" zal deze techniek daarom in de toekomst een belangrijke rol kunnen spelen.

Het onderwerp van het proefschrift van Rudolph-Flöter is het modelleren van het fasengedrag van olie + water + niet-ionogene surfactant systemen onder de invloed van de temperatuur en druk. Omdat er geen modellen beschikbaar zijn die zich voor het procesontwerp in de oliewinning middels "surfactantflooding" lenen, heeft de Rudolph-Flöter gezocht naar de beste route om zo een model op te zetten. Voor zowel modellen die primair voor het beschrijven van grensvlakte fenomenen zijn opgezet als ook voor typische ingenieurs modellen is gevonden dat aan de doelstelling kwalitatief kan woorden voldaan. Gezien de aanpassingen en experimentele data die nodig zijn om via deze verschillende routes een generiek werkend model voor procesontwerpers te formuleren is echter de aanpak via de bestaande 'ingenieurmodellen' te prefereren. Het is echter in elk geval van toepassing dat ook de experimentele data die in dit onderzoek zijn gegenereerd niet kunnen verhelpen dat er meer experimentele feiten moeten woorden verzameld. Voor het onderzoek zijn een aantal doelgerichte fasenevenwichts-experimenten doorgevoerd, om een beter begrip van het fasengedrag van olie + water + niet-ionogenen surfactant systemen te verkrijgen. Deze data tezamen met data uit de literatuur vormen de basis voor het proces om verschillende modellen te ontwikkelen en testen. Het onderzoek was sterk erop gericht om tot modellen te komen die zo dicht mogelijk bij de praktijk van een olie-ingenieur aansluiten.Afkortingen


TNW Faculteit Technische Natuurwetenschappen