Universiteit van Utrecht

15 januari 2001

Reversed vesicles as drug delivery system: from invention to application.

Drs. H.M. Mollee, Farmacie 14:30 uur

Promotor: Prof.dr. D.J.A. Crommelin, co-promotor: Dr. T. de Vringer

Er zijn geneesmiddelen die slecht in het bloed worden opgenomen nadat zij via de mond zijn ingenomen. Dit komt door hun instabiliteit in het maag-darmkanaal of doordat ze de darmwand niet kunnen passeren en daardoor niet op de plaats van bestemming komen. De kans op opname in het bloed wordt verhoogd door de geneeskrachtige stof in een dragerdeeltje met een diameter van kleiner dan 5 micrometer in te sluiten. De stof wordt als het ware afgeschermd wat de stabiliteit verhoogt. Henk Mollee heeft de mogelijkheden van reversed vesicles (dragerdeeltjes) als orale toedieningsvorm onderzocht. Daarbij keek hij onder meer naar de mogelijkheid om de deeltjes te gebruiken als orale toedieningsvorm van insuline. Het bleek dat ingebrachte reversed vesicles en het ingebouwde insuline daadwerkelijk worden opgenomen in het darmweefsel. Eveneens bleek dat de bloedglucosespiegel in de darm significant daalde. Op basis van deze resultaten kan geconcludeerd worden dat het gebruik van reversed vesicles als orale toedieningsvorm veelbelovend en bovendien geldbesparend is, omdat voor toediening van het geneesmiddel geen arts nodig is.