Gemeente Smallingerland

Vergaderagenda's

Datum: maandag 15 januari 2001
Tijd: 19.30 uur


Plaats: raadzaal
Commissie: Samenleving en Zorg
Soort vergadering: Cie. Samenleving en zorg

Agenda

1. opening

2. besluitenlijst d.d. 18-12-2000

3. mededelingen

4. ingekomen stukken

5. privatisering kleed- en wasgelegenheden

6. stichting kinderopvang smallingerland

7. rondvraag

8. sluiting

Naar overzicht vergaderagenda's