15 januari opening Plan Otter
BALGZANDPOLDER BESCHIKBAAR VOOR VOGELS

Den Helder - Op maandag 15 januari wordt een nieuw natuurgebied in de Balgzand-polder bij Den Helder geopend. Hiermee heeft een voormalige akker een definitieve bestemming gekregen. In 1996 ging de Gemeenteraad van Den Helder akkoord met het inrichten van een tijdelijk baggerdepot op deze plek onder de voorwaarde dat het gebied uiteindelijk ingericht zou worden als hoogwatervluchtplaats voor vogels. Bij de opening op 15 januari zal de verbinding tussen het gebied en het Balgzandkanaal gerealiseerd worden, zodat Plan Otter vol kan lopen met water. De openingshandeling wordt verricht door mevrouw E.J. Vos-Brandjes, wethouder van de Gemeente Den Helder, en de heer M. Otter, beheerder van het buitendijkse natuurgebied Balgzand.

Balgzand is een uitgestrekte wadplaat in de westelijke Waddenzee en is in beheer bij Het Noord-Hollands Landschap. Het gebied is beroemd vanwege de bijzondere vogelrijkdom. Honderdduizenden vogels zoeken bij laagwater voedsel in de wadbodem. Bij hoogwater verhuizen de vogels naar de schorren aan de voet van de dijk of naar rustige binnendijks gelegen plekken. Veel van deze gebieden zijn echter verdwenen of ongeschikt geworden. Zolang vogels de schorren kunnen gebruiken, is dit geen probleem. Maar er zijn omstandigheden bijvoorbeeld bij springtij, harde noordwestenwind of bij verstoring door mensen, waarbij de vogels ergens binnendijks een plek moeten vinden. Daarom was het een wens van het Helders Natuur- en Milieu-Contact en de beheerder van Balgzand om de overgebleven akker op industrieterrein Oostoever in te richten als hoogwatervluchtplaats.

De Gemeente Den Helder en Aannemer de Vries & van de Wiel richtte V.O.F. 't Oost op om het baggerdepot te beheren. Door deze maatschappij is het gebied nu ingericht volgens een plan dat door de beheerder van Balgzand, Meindert Otter, werd gemaakt. De inrichting van deze plek is overigens wel lange tijd het onderwerp geweest van intensieve discussie. Precies 2 jaar na de start van de werkzaamheden, wordt het gebied definitief afgewerkt.

Aan de rand van het gebied, net over de brug naar Industrieterrein Oostoever, is een uitkijkpunt ingericht vanwaar men goed zicht heeft op de vogels. Deze zijn vooral bij hoogwater aanwezig maar ook bij laagwater worden er veel interessante vogels waargenomen. Het nieuwe natuurgebied is 12 ha groot en Het Noord-Hollands Landschap gaat het gebied beheren.Voor de redactie:

Uitnodiging

Vertegenwoordigers van de pers zijn van harte welkom om de opening bij te wonen. U wordt dan verwacht op 15 januari 2001 om 14.00 uur in het kantoor van V.O.F. 't Oost, Oostoeverweg 9 te Den Helder.

Voor inlichtingen over bovenstaand persbericht kunt u contact opnemen met Gerrit Zeeman, bedrijfsleider van V.O.F. 't Oost , 06-51587943 of met Johan Stuart, voorlichter van Het Noord-Hollands Landschap, 0251-362 762 of 06-53129644 of met Meindert Otter, 06-53959503.

Castricum, 10 januari 2001

E-mailadres Noord-Hollands Landschap: e-mail nhl@tref.nl