Dit persbericht is door de afzender ingetrokken op 4 juli 2011. Het was destijds voorbarig en dus onjuist.