**PERSBERICHT**

Laatste uur voor Badpaviljoen Domburg geslagen:

Blijft de oude glorie behouden òf gaat het Badpaviljoen toch definitief verdwijnen? Langzame procedures en het wikken en wegen over de toekomstige bestemming van één van de meest karakteristieke Rijksmonumenten aan onze kust zou de genadeslag kunnen zijn voor het Badpaviljoen Domburg. De bouw/restauratie-vergunning voor het ernstig in verval geraakte pand wordt pas verleend als -na de weerlegging van een enkel bezwaar van buurtbewoners- door de Gedeputeerde Staten van Zeeland een verklaring van geen bezwaar wordt afgegeven.

Cultuur-historische achtergrond

De trend werd in 1833 door twee adellijke Middelburgse dames gezet. Zij schaften badkoetsen aan en manifesteerden zich in de zomer van 1934 als de 'eerste badgasten'. Vele Nederlanders en later de chique uit heel Europa volgden hun voorbeeld. Een vergelijking met Scheveningen is niet toevallig. Domburg is immers ook van oudsher een kuuroord. In 1837 werd het eerste Badpaviljoen op de duinen van Domburg in gebruik genomen. Het was een bescheiden lokaliteit met een gezelschapszaal, waar de heren konden biljarten en twee badkamers voor warme binnenbaden en douches. Na de nouveauté stagneerde de belangstelling. In 1859 werd zelfs sluiting serieus overwogen. Maar later nam het aantal kuurders weer toe zodat het kleine badpaviljoen in 1889 werd vervangen door het gebouw dat er nu (nog) staat. Het oorspronkelijke ontwerp in rijke renaissancestijl is van de Haagse architect J.J. van Nieukerken.

Het Badpaviljoen is de kern van de badplaats Domburg en is dat, door zijn opvallende plaats hoog op het centrale duin, altijd gebleven.


1/2
Het is de plaats waar de bekende schilders van de 'Domburgse School' rond 1910 hun werk exposeerden. Jan Toorop, Maurice Goth, Piet Mondriaan, Jan Sluyters en Ferdinant Hart Nibbrig exposeerden in de 'grote zaal' van het Badpaviljoen. Russische grootvorsten, Duitse prinsen en de eerste koningin van Roemenië, Elisabeth I hebben regelmatig in het Badhotel gelogeerd.

Projectontwikkelaars Van Garderen & Dekker te Goes willen het Badpaviljoen behouden en aan het rijksmonument een nieuwe bestemming geven als vijfsterren-badhotel. Voor de restauratie en verbouwing zullen de architecten dr. ir. E. Hoogenberk uit Voorstonden en ir J.R. Slemmer (WTS-Architecten) te Vlissingen verantwoordelijk zijn.

Dat er bedenkingen zijn met betrekking tot de voorgenomen restauratie uit de directe omgeving was te verwachten. Het Badpaviljoen, als dominant beeldbepalend object, heeft altijd sterk op de emoties ingewerkt. Maar wat is het alternatief als het Badpaviljoen er werkelijk niet meer zou zijn?

Als de voorgenomen plannen worden uitgevoerd, zal ook de oude glorie en de culturele identiteit aan de Walcherse kust weer herleven. Naar verwachting wordt binnenkort een besluit genomen over de toekomst van het Rijksmonument.