Gemeente Gent

C o m m u n i c a t i e b o r d ' u w s n e l h e i d w o r d t g e c o n t r o l e e r d '

In de week van 15 tot 22 januari wordt het communicatiebord "Uw snelheid wordt gecontroleerd" geplaatst op de Binnenring in de richting van Evergem. De plaatsing van dit bord zal worden gecombineerd met snelheidscontroles op diverse tijdstippen.

Dit sluit echter niet uit dat op andere locaties op het Gentse grondgebied nog andere verkeerscontroles plaatsgrijpen.

In de week van 15 tot 22 januari wordt op de Land Van Waaslaan het feedbackbord "Vorige snelheidscontrole : 58 overtreders" geplaatst.

Informatie

Algemeen Politiecentrum, A. Triestlaan 12, 9000 Gent, Dominique Van Den Eeckhaut, directiemedewerker Interventiepolitie, tel. (09)266 68
03, fax (09)266 60 12, e-mail gent0636@gent.be
Onder de bevoegdheid van: de heer Frank Beke, burgemeester.