Ministerie van Justitie

26.01.01

Stimuleringsregeling voor succesvolle preventieprojecten

Het ministerie van Justitie stelt voor dit jaar tweeënhalf miljoen gulden beschikbaar voor de implementatie van succesvolle projecten op het gebied van criminaliteitspreventie. Het gaat met name om projecten die zich richten op de weerbaarheid van kinderen, de aanpak van spijbelen en buurtbemiddeling. Organisaties kunnen een beroep doen op dit fonds om beproefde projecten verder te implementeren. Hiermee wordt bevorderd dat succesvolle projecten een duurzaam vervolg krijgen. De stimuleringsregeling is vandaag gepubliceerd in de Staatscourant.

Drie specifieke gebieden

Criminaliteitspreventie bestrijkt een groot aantal gebieden. Daarom worden jaarlijks specifieke gebieden aangegeven die voor projectsubsidie in aanmerking komen. Voor dit jaar zijn dat:
* Weerbaarheid, met name Marietje Kesselsprojecten, een lessencyclus fysieke en mentale weerbaarheid voor jongens en meisjes van de groepen 7 en 8 van de basisschool;

* Taakstraf voor hardnekkige spijbelaars, met name het project Basta, een motiverende taakstraf voor hardnekkige spijbelaars in de leeftijd van 12 tot en met 17 jaar;

* Buurtbemiddeling, projecten die bijdragen aan het bevorderen van de leefbaarheid in de buurt en tussen buren en daardoor mede (strafbare) escalatie voorkomen.

Nadere voorwaarden
De stimuleringsregeling heeft mede ten doel om de samenwerking tussen diverse organisaties zoals gemeenten, scholen en wijkverenigingen te bevorderen. Daarom komen alleen samenwerkingsverbanden in aanmerking voor subsidie. Het is niet de bedoeling om de projecten structureel te financieren, het gaat om een éénmalige bijdrage van Justitie als steuntje in de rug. De aanvragers zullen zelf ook moeten bijdragen. De projecten moeten bovendien binnen een jaar na de subsidieverstrekking daadwerkelijk worden uitgevoerd. Aanvragen kunnen worden ingediend van 12 tot 23 maart en van 27 augustus tot 7 september.

Voor vragen of commentaar met betrekking tot de inhoud van deze pagina's kunt u terecht bij de Directie Voorlichting van Justitie, telefoon: (070) - 3706850,
email: voorlichting@best-dep.minjust.nl,
fax: (070) - 3707594

Laatst gewijzigd: 26-01-2001