Gemeente Rotterdam

Wethouder Korthuis opent Day of Dance
Wethouder Sandra Korthuis (onder meer Volksgezondheid) opent zaterdag 19 mei om 12.00 uur op het Schouwburgplein de derde Rotterdamse Day of Dance. Day of Dance is een initiatief van de gemeentelijke diensten GGD Rotterdam e.o. en Sport en Recreatie. De organisatie vindt plaats in het kader van 'active living' van het Gezonde Steden project van de Wereldgezondheidsorganisatie. Het oogmerk van het project is stedelingen betere mogelijkheden te bieden lichamelijke activiteiten te integreren in hun dagelijks leven. Verspreid over de hele stad doen bijna 80 dansgroepen aan de Rotterdamse Day of Dance mee.