UITGEVERIJ ANKH-HERMES

Symposium: De Christus in ons

Deventer, 10 april 2001
Beste journalist(e),

Wij willen u tijdig in kennis stellen van het jaarlijks door Ankh-Hermes te organiseren symposium onder de titel: DE CHRISTUS IN ONS - christendom als inwijdingsweg

Het zal 19 mei a.s. in het Circustheater te Scheveningen plaatsvinden.
Opnieuw kunnen wij u een uitgelezen gezelschap sprekers aanbieden:

Jacob Slavenburg, Hans Stolp, Johan M. Pameijer en Willem Glaudemans.

Eenieder zal een speciaal onderwerp behandelen met als rode draad Christendom als inwijdingsweg. Het symposium zal onder leiding staan van Karen Hamaker-Zondag.
Tevens zullen deze dag drie nieuwe boeken ten doop worden gehouden. Van Jacob Slavenburg: Het openvallend testament - Nieuwe bronnen over Jezus en de vrouw uit Magdala, van Hans Stolp: De geboorte van Christus in ons - Een moderne inwijdingsweg, en van Johan M. Pameijer: De schatkamer van het Licht.
Ferdinand Hügel, sinds 1971 altviolist van het Koninklijk Concertgebouw Orkest, zal de muzikale intermezzo's o.a. de Cello Suites van Johan S. Bach, ten gehore brengen.

Het programma voor deze dag:
10.00 uur: zaal open
10.30 uur: opening Karen Hamaker-Zondag, geleide meditatie en muziek
10.45 uur: lezing Jacob Slavenburg Ik heb je zo lief... 11.30 uur: presentaties drie nieuwe boeken
11.45 uur: lezing Hans Stolp De Christus in ons 12.30 uur: afsluiting ochtendgedeelte/muziek/pauze/lunch 14.00 uur: meditatie
14.15 uur: lezing Johan M. Pameijer De werkelijkheid van het onbewuste
15.00 uur: muziek/koffie/thee
15.30 uur: lezing Willem Glaudemans Vergeving als inwijdingsweg 16.15 uur: panel- en zaaldiscussie
17.00 uur: sluiting/muziek

Voor geïnteresseerden: het symposium De Christus in ons - christendom als inwijdingsweg zal op 19 mei a.s. worden gehouden in het Circustheater te Scheveningen. Reserveren kan door / 85,00 (incl. lunch) of / 55,00 (ex. lunch) over te maken op Postbankrekening nr. 823762 of ABN/AMRO-bank rek. nr. 59.62.46.927 t.n.v. uitgeverij Ankh?Hermes o.v.v. Symposium 19 mei 2001. Wij zenden de deelnemers, nadat wij de overmaking hebben ontvangen, begin mei 2001 de routebeschrijving en bestelde toegangskaart(en) toe.

Hopelijk kunt u vooraf aandacht besteden aan dit symposium. Voor interviews met auteurs/sprekers en/of perskaarten kunt zich wenden tot ondergetekende. Meer informatie over dit symposium vindt u ook op onze website: http//www.ankh-hermes.nl onder de kop 'Boekenkrant'.

Met vriendelijke groet,

Uitgeverij Ankh-Hermes
Hans Bienefelt/afd. p.r. & voorlichting (doorkies: 0570-678921)

10 apr 01 12:24