Gemeente Delfzijl

Keywords: hier zoekworden plaatsen bv haven, boot, water

INFORMATIE

23-01-2001

Landelijke afvaldag in combinatie met de zwerfvuildag d.d. 19-05-2001

Met als thema "De mens achter het afval" doen de gemeenten Appingedam en Delfzijl zaterdag 19-05-2001 mee aan de landelijke afvaldag. De nadruk van de landelijke afvaldag zal liggen op het vergroten van het bewustzijn voor wat betreft afvalzaken van de bewoners van de beide gemeenten. Op het afvaloverslagstation Kloosterlaan aan de Warvenweg zullen de verschillende onderdelen van de afvalinzameling, afvalverwijdering en afvalverwerking worden getoond.

In combinatie met deze afvaldag zal er in de gemeente Delfzijl een zwerfvuildag worden gehouden. Verenigingen en scholen etcetera kunnen deze dag hun woon- en leefomgeving vrij maken van zwerfvuil. Iedere deelnemende vereniging, school etcetera krijgt hiervoor een vergoeding van tweehonderdvijftig gulden. De verenigingen en scholen kunnen zich voor deze zwerfvuildag opgeven bij de gemeente Delfzijl. Telefoon 0596-639942. (bedrijfsbureau)

__

Nadere inlichtingen over dit bericht verstrekt de heer F.J.Sebens, telefoon 0596-639937.