Persinfo Jazz op Wieringen 36e jaargang 2001

Zaterdag 19 mei Aanvang 21.30 uur Bij Max' Hofstraat 36 Den Oever, Maxico, Wieringen

Tel./fax 0227-511351

De Schoorlse Big Band

Opgericht in 1995 vanuit de Schoorlse muziekvereniging zijn ongeveer 20 mannen en vrouwen begonnen een Bigband op te richten en was het eerste optreden in Schoorldam snel een feit. De Bigband staat nu onder leiding van Wim Klaver en bestaat nu uit enthousiaste amateurs uit heel Noord-Holland die op diverse ervaringen in de muziekwereld kunnen buigen. Inmiddels is het eerste lustrum al gevierd in het cultureel centrum "de Blinkerd" in Schoorl met samenwerking van de Close Harmoniegroep "Bounce"en de Shell Harmonie.

De Band bestaat uit:

Een Saxsectie - 6 man/vrouw

Een Trombonesectie - 4 man/vrouw

Een Trompetsectie - 4 man en

Een Ritmesectie - Piano, gitaar, Bass en drums

Een zangeres (maakt ook deel uit van de Saxsectie)

De band speelt zowel oude als nieuwe Swingera stukken, Ballroomnummers, Latin en modern Bigbandwerk afgewisseld met Zangnummers.

Diverse Optredens op evenzovele Jazzfestivals ( Schagen en Alkmaar), de 5 Mei viering en Bigbandfestivals/concoursen zoals Velzen ( met de publieksprijs v.d. jury, Maarsen en Hoofddorp, het Bigbandfestival waar wij tezamen met de 8 beste amateurbigbands uit Nederland en Duitsland werden uitgenodigd. Muzikale opluisteringen bij Gala-avonden zoals bij de Marine, opendagen o.a. reactorcentrum Petten, recepties van bedrijven en bij collega amateursorkesten.

Het in stand houden van een uniek orkest en de muziekstijl die Bigband heet in een zodanige sfeer die iedere speler het best tot zijn of haar recht doet komen. Het repeteren gebeurt eens in de twee weken met het gehele orkest terwijl de onderlinge secties om beurten wekelijks repeteren.

Jaarlijks houden wij een workshop van een dag met een daarvoor uitgenodigde dirigent die ons de verdere kneepjes van "swing" bij probeert te brengen, een must om het spel en het repeteren boeiend te houden, zowel voor de muziekanten zelf alswel het publiek.

Zover mogelijk proberen wij regelmatig te spelen, dat is naast het repeteren toch de reden van het repeteren, en trachten zoveel mogelijk acquisitie zelf te plegen.

Helaas is een Bigband zoals het woord zelf al zegt "Big"en moet vaak naar locaties worden gezocht die ons de ruimte kan bieden en ook markt heeft.

Dit jaar zijn wij te bewonderen en te beluisteren bij:

En 19 Mei, Zaterdagavonds in "Max Jazzcafé" te Den Oever

Met groet, Culturele St. Vox Clamantis in Deserto