Gemeente Delfzijl

Keywords: hier zoekworden plaatsen bv haven, boot, water

INFORMATIE

15 mei 2001

Grote belangstelling voor de jaarlijkse Zwerfvuilactie

Op zaterdag 19 mei vindt in de gemeente Delfzijl de jaarlijkse Zwerfvuilactie plaats. Uit de hele gemeente hebben zich tweeëndertig verenigingen opgegeven om de strijd aan te binden met het zwerfvuil. Elke vereniging ontvangt f 250,- voor haar deelname. De gemeente stelt vuilniszakken en handschoenen ter beschikking. Het doel van de actie is de woon- en leefomgeving in de gemeente zwerfvuilvrij te maken.

De Zwerfvuilactie zou samen vallen met de landelijke afvaldag. Maar de landelijke organisatie heeft deze dag in een vroeg stadium afgeblazen in verband met de MKZ-situatie in Nederland. Vanwege de huidige gestabiliseerde situatie omtrent de MKZ heeft de gemeente Delfzijl besloten de Zwerfvuilactie door te laten gaan. De gemeente heeft de verenigingen verzocht rekening te houden met de geldende voorzorgsmaatregelen ter voorkoming van het verspreiden van het MKZ-virus.

__

Nadere inlichtingen over dit bericht verstrekt F.J. Sebens, telefoon 0596-630596/ 639937.