Gemeente Zwolle

Subsidie voor vijf basisscholen in kader van onderwijskansen.

Datum uitgave: 18-05-2001
Landelijk convenant ondertekend door wethouder Den Bult.

Onderwerp :Onderwijs

Wethouder Erick den Bult heeft woensdag 16 mei in Zoetermeer een landelijk Onderwijskansenconvenant met staatssecretaris Adelmund ondertekend. Vijf Zwolse basisscholen krijgen op basis van het convenant subsidie om activiteiten op te pakken om de onderwijskansen voor de leerlingen te verbeteren. Het gaat om de scholen Het Veldboeket in Assendorp, de Peter van Anrooyschool, Het Klankbord en Het Carillon in Holtenbroek en De Springplank in Dieze.

De vijf Zwolse basisscholen komen in aanmerking voor de subsidie, omdat zij behoren tot de scholen die vallen onder het gemeentelijk onderwijskansenbeleid. Het Ministerie van Onderwijs heeft bij de selectie van deze scholen advies ingewonnen bij de Inspectie Onderwijs. De scholen zijn op de hoogte van de subsidieverstrekking.

9 ton subsidie De ondertekening van het convenant is het startsein voor de ontwikkeling van de schoolspecifieke aanpak op onderwijskansenscholen. De gemeente Zwolle ontvangt voor de ontwikkeling van de schoolspecifieke aanpak op de vijf scholen ongeveer 9 ton subsidie van het Ministerie van Onderwijs. Dit bedrag is bedoeld om de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs en de prestaties van de leerlingen te financieren. Ook de gemeentelijke coördinatie wordt met de subsidie betaald. Wat er met de subsidie wordt gedaan, moet de gemeente voor de zomer in een plan van aanpak hebben vastgelegd. Per school wordt een schoolontwikkelingsplan gemaakt, dat voor 1 oktober klaar moet zijn. In dit plan beschrijven de scholen hoe zij de komende jaren de leerprestaties en de kwaliteit van het onderwijs gaan verbeteren. Het landelijk onderwijskansenconvenant is geldig tot en met 31 juli 2005.

Onderwijskansenbeleid De gemeente Zwolle heeft haar beleid voor onderwijskanen verwoord in het Onderwijskansenplan "Voorblijven op achterblijven". Dit plan heeft een looptijd van vier jaar (2000-2004). In het onderwijskansenplan richt de gemeente zich op jongeren van 0 tot 23 jaar, die in Zwolle naar school gaan of in Zwolle wonen. Deze jongeren hebben door sociale, economische en/of culturele omstandigheden achterstand opgelopen in het onderwijs. Uitgangspunt voor het Zwolse onderwijs is dat het jongeren in staat moet stellen om na het verlaten van het onderwijs ene volwaardige positie in de samenleving in te nemen. Met het nu beschikbaar gestelde budget zullen plannen worden ontwikkeld, die samenhangen met reeds lopende projecten. De scholen zullen dit verwoorden in de schoolontwikkelingsplannen.

Bron: afdeling Communicatie

Datum van 18-05-2001 tot 31-05-2001