Rijksvoorlichtingsdienst
Het Koninklijk Huis

Verloving 16 december 2000
Algemene informatie
Burgerlijk Huwelijk 17 mei 2001

Bijzondere gebeurtenissen : Kerkelijke Inzegening 19 mei 2001

De kerkelijke inzegening van het huwelijk van Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Constantijn en mejuffrouw Laurentien Brinkhorst is op zaterdag 19 mei 2001 om 11.00 uur in de Grote of St. Jacobskerk in Den Haag.
Voorganger is de Nederlands Hervormde predikant ds. C.A. ter Linden.

Aanvullende informatie

Trouwringen
Van platina, vervaardigd door Maison Holemans in Brussel

De Verlovingsring
Saffier in platina, ontworpen door Prins Constantijn, vervaardigd door Maison Holemans in Brussel. Saffier is de steen die trouw symboliseert.

Predikant
Ds Carel ter Linden begon als legerpredikant in Ossendrecht en heeft daarna in Hoogvliet en Oegstgeest gestaan. Van 1983 tot 1999 was hij predikant van de Kloosterkerk in Den Haag. Bij zijn afscheid verscheen Haghepreken. In dit boekje zijn een tiental preken van hem uit deze tijd opgenomen.
Ook bevat het een vraaggesprek met ds. Ter Linden en talrijke gemeenteleden.
Ds. Ter Linden heeft ook gespreksgroepen geleid voor mensen, die hun partner hadden verloren. Vanuit die ervaring schreef hij het boekje: Een land, waar men de weg niet kent. Ds. ter Linden beschrijft daarin hoe mensen in rouw moeten worden benaderd.

Ouderling
Mevrouw A.M. Crommelin is ouderling van dienst en praeses van de Centrale Kerkenraad der Hervormde Gemeente te 's-Gravenhage. Zij is eveneens ouderling van de Kloosterkerk. Zij zal samen met de predikant het bruidspaar voorgaan. Aan het eind van de dienst biedt zij het bruidspaar de bijbel aan. Deze bijbel, in de Willibrord vertaling, is aangeboden door het Nederlands Bijbelgenootschap.

Liturgie
Samengesteld door het bruidspaar en Ds. Ter Linden.

Kloosterkerk
De dienst wordt gehouden onder auspiciën van de Kloosterkerk gemeente, aangezien de Grote kerk geen eigen gemeente meer heeft. De Kloosterkerk is de huiskerk van de Koningin en Prins Claus.

Knielbank
Gebruikt voor het huwelijk van Koningin Wilhelmina en Prins Hendrik in 1901, in bruikleen gegeven door het Rijksmuseum Paleis Het Loo. De knielkussens werden gebruikt in 1937 bij de inzegening van het huwelijk van Prinses Juliana en Prins Bernhard.

Muziek
De muzikale begeleiding tijdens de dienst wordt verzorgd door:

- Ben van Oosten, organist van de Grote of St Jacobskerk

- Erwin ter Borgt en Robert-Jan Hoffman, trompettisten

- Het Residentie Kamerkoor, het Residentie Bachorkest en de sopraan Johannette Zomer, onder leiding van Jos Vermunt. Het "Trouwlied" dat wordt gezongen na de inzegening is speciaal voor de gelegenheid geschreven door Huub Oosterhuis op de melodie van "Komt nu met zang ..." (zetting: Bernard Huybers)

Jachthoornblazers bij verlaten van de Kerk

Bij het verlaten van de kerk zal aan het bruidspaar een saluut worden gebracht door de Jachthoorn Blaasgroep 'Het Aardhuis' uit Apeldoorn, onder leiding van de Heer A. Merrebach. In de groep van zestien blazers bevindt zich een aantal medewerkers en oud-medewerkers van de Koninklijke Houtvesterij Het Loo.

Bloemen in Kerk

Bloemen zijn aangeboden aan het bruidspaar door de Vereniging van Bloemenveilingen Nederland. De bloemen zijn gearrangeerd door Johan Weisz van het Bloemenbureau Holland, in samenwerking met Fernande Hora Siccama.

Monogram Prins Constantijn en Laurentien Brinkhorst

Dit staat op de voorkant van de liturgie en is ontworpen door Prins Constantijn en Mart Warmerdam.