Ministerie van Buitenlandse Zaken


http://www.minbuza.nl

persbericht
19 mei 2001

Geen stopzetting Nederlandse hulp aan Palestijnse gebieden

De Nederlandse ontwikkelingshulp aan de Palestijnse gebieden wordt niet stopgezet (Volkskrant 19 mei). Integendeel. Nederland onderhoudt een intensieve ontwikkelingsrelatie met de Palestijnse gebieden: het programma voor ontwikkelingssamenwerking richt zich in de huidige situatie op bijdragen aan de totstandkoming en instandhouding van een sociaal-economisch en bestuurlijk adequaat opererende Palestijnse maatschappij.

Gezien de veiligheidssituatie ter plekke is de uitvoering van de werkzaamheden aan de haven van Gaza in oktober vorig jaar opgeschort. Ook de samenwerking m.b.t. twee andere activiteiten (bouw van een politie-academie en een trainingsprogramma voor Palestijnse ordetroepen) heeft sinds de vorig jaar opgeleefde geweldadigheden vertraging opgelopen.