SWGN

PERSBERICHT

ACTIECOMITE BURGERS STEUNEN BOEREN EN DIER IS BOOS OP DE HAAGSE POLITIE

Den Haag 19 mei 2001

Het Actiecomité Burgers Steunen Boer en Dier zal een klacht indienen tegen de Haagse Politie. De Haagse Politie heeft allerlei spandoenken van het leden van het Actiecomité in beslag genomen, dit gebeurde in overleg met de actievoerders. Een foto van een meisje dat huilend over haar dode geitje lag werd door de polite goedgekeurd en mocht getoond worden. Toen een actievoerder dit affiche omhoog hield, toen de eerste koets in zicht kwam sprongen 8 agenten boven op de man, en knepen zijn keel dicht. De actievoerder verzette zich tegen de inbeslagname van het affiche, omdat het affiche 30 minuten daarvoor door de zelfde agenten in burger was goedgekeurd. Diverse journalisten van o.a. het RTL nieuws, de Nieuwe Revue, de GPD waren getuige van dit incident. Zij waren tevens getuige van het feit dat het affiche in eerste instantie was goedgekeurd. Het actiecomité is diep teleurgesteld in de Haagse Politie omdat zij zonder verzet de afgkeurde spandoeken en borden en zonder protest had ingeleverd. De actievoerder heeft aan het ingrijpen van de 8 agenten een blessure aan zijn schouder en heup opgelopen. Het actiecomité benadrukt hierbij nogmaals dat zij een geweldloze actie voerde tegen het beleid van minister Brinkhorst. Het geweld wat er uiteindelijk toch kwam is geheel te danken aan het optreden van de Haagse Politie.