Partij van de Arbeid

ZATERDAG 19 MEI 2001 (14.00 - 16.00 UUR):

IDEEËNTREIN IN HEAO ARNHEM OVER RUIMTE & MILIEU, BINNENLAND & JUSTITIE EN SOCIAAL-ECONOMISCH-FINANCIEEL

De verkiezingen komen er aan. Op 15 mei 2002 is het zover. De programmacommissie onder leiding van Eberhard van der Laan is op zoek naar nieuwe ideeën en inzichten. Daarom nodigen wij u uit mee te denken en mee te praten over het nieuwe verkiezingsprogramma. Op 5 mei jl. is op de Ideeëndag in Rotterdam hiervoor het startsein gegeven. Dit wordt nu verder uitgewerkt in een reeks debatten onder de noemer 'de Ideeëntrein'. Op 19 mei praten we verder over:

RUIMTE & MILIEU

's Middags is er de gelegenheid om met de
verkiezingsprogrammacommissie ideeën uit te wisselen over de thema's (duurzame) energie, mobiliteit en ruimtelijke ordening naar aanleiding van de startbijeenkomst op 5 mei jl. in Rotterdam. Met medewerking van Jacqueline Cramer en Paul Depla (verkiezingsprogrammacommissie).

BINNENLAND & JUSTITIE
Samen met Peter Noordanus (verkiezingsprogrammacommissie) kunt u van gedachten wisselen over de onderwerpen die op de Ideeëndag (5 mei jl.) genoemd zijn. Zo zal een belangrijk deel van de discussie gaan over veiligheid, privatisering en de rol van de overheid.

SOCIAAL-ECONOMISCH-FINANCIEEL
Het Kenniscentrum SEF discussieert op zaterdag 19 mei verder over onder andere het recht op arbeid. Op de Ideeëndag werd al door aanwezigen gesproken over dat er een verschuiving moet plaatsvinden van het recht op inkomen naar het recht op werk. Door de overheid dienen de juiste randvoorwaarden geschept worden. Hoe dit verder moet worden ingevuld, zal een van de onderwerpen zijn die op deze middag zullen worden besproken.

Voor uw aanmelding voor bovenstaande debatten kunt u hier klikken voor een aanmeldingsformulier. U ontvangt een bevestiging.

Digitale discussie van 5 tot 19 mei op www.kiespvda.nl

Voor meer informatie over de Kompas Oost kunt u surfen naar www.pvda.nl.