Gemeente Leiden

Altijd al in de politiek gewild? En ben je ook nog eens vrouw ook? Grijp je kans op zaterdagmiddag 19 mei in het Leids Volkshuis.

Vrouwen met politieke ambities gezocht

BESTUURSDIENST - Die dag organiseert de PvdA-vrouwengroep van de regio Leiden samen met vrouwen van onder meer D66, het CDA en LWG/De Groenen een conferentie voor vrouwen in de lokale politiek. De organisatoren willen vrouwen warm maken voor de lokale politiek. Tijdens de conferentie kun je luisteren naar presentaties van PvdA-Kamerlid Jet Bussemaker, burgemeester van Rijswijk Ineke van der Wel en naar Tanja Jadnanansing, projectmanager diversiteit bij de NOS. Maar je kunt ook meedoen in workshops, zoals 'effectief debatteren', 'raadsleden nieuwe stijl', 'profiel en selectiecriteria', 'politieke stijlen', 'idealen en aarzelingen' en 'politieke actie in de wijk'. De conferentie is toegankelijk voor alle vrouwen. Je hoeft geen lid te zijn van een politieke partij. De conferentie is zaterdag 19 mei van 13.00 tot 18.00 uur (inschrijven vanaf 12.30 uur) in het Leids Volkshuis, Apothekersdijk 33c in Leiden. De entree bedraagt f 7,50. Nadere informatie is verkrijgbaar bij: Wik de Jong (071-5167021) en Conny Broeyer (071-5130580), e-mail: connybroeyer@freeler.nl.