Gemeente StadskanaalConsumentenenquête in Musselkanaal

16 mei 2001

De handelsvereniging Musselkanaal en de gemeente Stadskanaal willen inzicht in de economische potenties van Musselkanaal. Voor het opstellen van een ruimtelijke economische visie wordt onder meer gebruik gemaakt van een consumentenonderzoek. Op woensdag 16 mei en op zaterdag 19 mei kunt u daarom in Musselkanaal op straat worden aangesproken door een enquêteur die u vraagt mee te werken aan dit onderzoek. Doe mee, want ook uw mening telt.


Oproep melding iepenbomen

16 mei 2001

De gemeente Stadskanaal gaat in samenwerking met de provincie Groningen alle iepen in de gemeente inventariseren en registreren. De bedoeling hiervan is inzicht te krijgen in het aantal iepen. Deze kennis is belangrijk om de iepziektebestrijding gezamenlijk te kunnen aanpakken. Iepen zijn in het straatbeeld, in tuinen en op erven bijzonder fraaie bomen, maar helaas zijn ze erg gevoelig voor de dodelijke zogenoemde iepziekte. Deze ziekte is alleen effectief te bestrijden met een gezamenlijke, gecoördineerde aanpak.

Vanwege het mooie straatbeeld van de iep en het feit dat de ziekte zich niets aantrekt van eigendomsgrenzen is het zeer de moeite waard de ziekte met passende middelen te lijf te gaan. De iepen in het gemeentelijk openbaar groen zijn bekend, maar de particuliere bomen kennen we niet. Dit willen we graag veranderen en we roepen iedereen dan ook op iepen aan te melden en te laten registreren.

Nadrukkelijk willen we melden dat de registratie alleen bedoeld is voor een gezamenlijke effectieve aanpak van de iepziektebestrijding.

Voor eventuele vragen en de registratie van de bomen kunt u contact opnemen met de heer H. Dijkstra. Zijn telefoonnummer is (0599) 631410.Ontwikkeling uitbreiding bibliotheek Stadskanaal

16 mei 2001

Zoals bekend heeft de gemeenteraad geld vrijgemaakt voor een uitbreiding van de bibliotheek. Op dit moment worden hiervoor plannen ontwikkeld. De discussie wordt gevoerd over uitbreiding op de huidige locatie dan wel herhuisvesting. Een keuze voor de laatste optie zou betekenen dat er ruimte komt op de plek van de huidige bibliotheek.

Al geruime tijd wordt vanuit het Theater Geert Teis de wens geuit voor uitbreiding, ook het hotel heeft wensen. De wellicht vrij komende ruimte, op de plek van de huidige bibliotheek, is aanleiding voor allerlei brainstormsessies. Daarbij is ook de mogelijkheid van een casino genoemd. Uitgewerkte plannen hiervoor liggen er op dit moment niet. Casino's vallen onder de wet op de kansspelen. Het beleid ten aanzien van kansspelen in onze gemeente laat op dit moment de komst van een casino niet toe.