Gemeente Zoetermeer

Wegwerkzaamheden rondom Centrum West komende maanden

De werkzaamheden rondom Centrum West zijn in een belangrijke fase aangekomen voor wat betreft de overlast en hinder voor verkeersdeelnemers. Voor de goede orde volgt daarom hieronder een uitgebreid overzicht van de geplande werkzaamheden en de - tijdelijke
- oplossingen die de gemeente hierbij kan bieden.
Centrum West is het openbaarvervoer-knooppunt van Zoeteermeer. Alle stads- en interlokale lijnen sluiten hier op elkaar aan en gebruikers van het openbaar vervoer kunnen overstappen op de Zoetermeer Stadslijn. Daarnaast fungeert het voor zowel fietsers, voetgangers als automobilisten als westelijke toegang tot het Stadscentrum. De werkzaamheden die het komende maanden plaatsvinden zullen ingrijpend zijn voor het auto- en het bevoorradend verkeer van en naar het Stadscentrum via de Nederlandlaan. Maar ook het doorgaand fietsverkeer van en naar het Stadscentrum, en de voetgangers zullen hinder ondervinden.

Reconstructie fietspad Bomanshove
Aan de noordzijde van het geluidscherm, langs de Bomanshove en richting de Justus van Effenhove, zullen fiets- en voetpaden worden gereconstrueerd en verlegd. Dit om een goede aansluiting te verkrijgen met de nieuwe fiets- en voetgangerstunnel naar Centrum West. De werkzaamheden zullen begin juli afgerond moeten zijn. Doorgaand fietsverkeer zal worden omgeleid via de wijk. Voetgangers van en naar Centrum West zullen gebruik kunnen blijven maken van de tunnel.

Afsluiting Nederlandlaan
Om de bouw van een tijdelijk busstation mogelijk te maken zal de Nederlandlaan op maandag 18 juni voor het doorgaande verkeer worden afgesloten, ter hoogte van het J.R. van Rijweg-viaduct en het Onderlangs. Bevoorradend verkeer voor het westelijk gedeelte van het Stadscentrum blijft mogelijk. Het Westwaarts kan worden bevoorraad via het Burgemeester Wegstapelplein. Het overige verkeer zal middels borden worden omgeleid.

Tijdelijk busstation
Om het bestaande busstation te kunnen slopen en de bouw van een fly-over en het nieuwe busstation mogelijk te maken, krijgen de stads- en streekbussen een tijdelijk busstation aan de Amerikaweg in de bocht tussen het politiebureau en de Nederlandlaan. Er worden tijdelijke looppaden gemaakt vanuit de tunnel uit Buytenwegh, het Westwaarts en naar station Centrum West. Op de hoek Nederlandlaan/Westwaarts zal een tijdelijk kaartverkoopkantoor annex wachtruimte voor de NS en Connexxion worden geplaatst. Daarachter zal een nood-fietsenstalling worden gerealiseerd.

De werkzaamheden zullen medio juni starten en op 6 augustus aanstaande wordt het tijdelijke busstation in gebruik genomen. Dit zal dienst blijven doen tot ongeveer eind november van dit jaar. Na deze datum kan worden verhuisd naar het definitieve busstation. Extra rijstroken Europaweg
De Nederlandlaan zal gedurende de ombouw van Centrum West tot zeker voorjaar 2004 zijn afgesloten.
Dit heeft grote consequenties omdat, als gevolg van deze afsluiting, de entrees Luxemburglaan, Denemarkenlaan, de Van Rijweg, Bovenlangs en Engelandlaan zwaarder met autoverkeer zullen worden belast. De gemeente heeft daarom een aantal maatregelen getroffen die in juli zullen worden uitgevoerd. Het betreft de volgende werken: Verbreding Europaweg met één rijstrook aan de zijde CRI en een extra rechtsafstrook naar de Luxemburglaan, Stadscentrum in; Verbreding Denemarkenlaan naar Europaweg met één rijstrook, en twee rechtsafstroken naar de Australiëweg, Stadscentrum uit; Wijzigen rijstrook-indeling kruispunt Europaweg/Australiëweg/Aziëweg naar Denemarkenlaan in één vor rechtdoor en twee voor linksaf, Stadscentrum in;
De doorsteek linksaf op de Europaweg van de Australiëweg naar de Luxemburglaan wordt afgesloten;
Een aanpassing aan de zuidzijde van het Stadscentrum, waarbij een tijdelijk verkeerslicht op de T-kruising Van Rijweg/Bovenlangs/Engelandlaan geplaatst moet worden, is op dit moment in studie.

Al deze verkeersmaatregelen zullen door middel van borden worden aangegeven.Gemeente Zoetermeer © May 2001

Last update: 25 May 2001 (12:45)