VPRO

Gemeenten sluiten exfraudeurs uit van schuldhulpverlening

P E R S B E R I C H T ARGOS 25 MEI 2001

Gemeenten sluiten ex-fraudeurs uit van schuldhulpverlening

Voorzitter Van Raak van Landelijk Platform Integrale Schuldhulpverlening: 'Er moet inventarisatie komen'

Mensen die in het verleden fraude hebben gepleegd komen in gemeenten als Den Haag en Rotterdam niet in aanmerking voor schuldhulpverlening. In Den Haag heeft een 43-jarige vrouw onlangs haar twee jonge kinderen uit huis laten plaatsen, omdat ze vanwege grote schulden niet meer in staat was voor ze te zorgen. De gemeente Den Haag weigert haar te helpen, omdat ze in 1994 uitkeringsfraude heeft gepleegd. De vrouw kan ieder moment uit haar huis worden gezet, blijkt uit het VPRO-radioprogramma Argos (radio 1, 25 mei 2001, 11.00-12.00 uur). De voorzitter van het Landelijk Platform Integrale Schuldhulpverlening, Harry van Raay, en de voorzitter van de adviescommissie WSNP, Nick Huls, hekelen de opstelling van Den Haag. Van Raay wil een inventarisatie laten maken van het beleid van gemeenten in dit soort gevallen.

Ook in het wettelijk traject worden mensen met een fraudeverleden geweigerd. De Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP), die in 1998 werd ingevoerd, wordt binnenkort door de Tweede Kamer geëvalueerd. Deze wet is erop gericht mensen met schulden onder strikte voorwaarden na een bepaalde periode hun schuld kwijt te schelden. Uit jurisprudentie blijkt dat mensen die gefraudeerd hebben lang niet altijd voor sanering in aanmerking komen. Voor hen geldt immers dat ze niet te goeder trouw hebben gehandeld. De Hoge Raad wil dat rechters ruimer omgaan met dit begrip. Dit zegt prof. mr. Nick Huls, hoogleraar rechtssociologie aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam. Hij is tevens voorzitter van de adviescommissie van de WSNP.

Prof. Huls verder: 'Ik denk dat het goed is dat gemeenten een fraudebeleid hebben. Dat je zegt: sociale diensten gaan niet iedere fraudeur zomaar helpen. Het hele systeem van de Bijstandwet en van de WSNP is gericht op fatsoenlijke burgers die buiten hun schuld om in de problemen zijn gekomen. Er wordt van bovenaf door het rijk druk uitgeoefend op gemeenten om fraude tegen te gaan. Dat vind ik goed. Maar botweg zeggen: we helpen geen mensen die ooit gefraudeerd hebben, is veel te hard. In dit geval van deze Haagse mevrouw vind ik het ook onterecht. Botweg zeggen: eens fout, dan beschouwt de gemeente je voor altijd als een fraudeur, dat is geen goed sociaal beleid. Op die manier ontstaat er een onderklasse van mensen die opgegeven worden. Je zegt: je zoekt het zelf maar uit! De gemeentelijke overheid moet mensen die het moeilijk hebben, ondersteunen, en niet op deze manier het leven onmogelijk maken.'

Voorzitter Harry van Raak van het Landelijk Platform Integrale Schuldhulpverlening is niet op de hoogte van het gedrag van gemeenten als Den Haag en Rotterdam. In het platform zijn onder meer de VNG en het ministerie van Sociale Zaken vertegenwoordigd. Van Raak zegt in Argos: 'Ik wil een inventarisatie laten maken van gemeenten die mensen uitsluiten van schuldhulpverlening op grond van hun fraudeverleden. Het moet toch mogelijk zijn voor mensen met behulp van de overheid of de gemeente schoon schip te maken en een nieuw leven te beginnen. Als je op deze manier een groep mensen de mogelijkheid ontneemt, ben je meedogenloos bezig. Het lijkt mij dat je het paard achter de wagen spant als dit schering en inslag gaat worden. Je weet dat mensen die hebben gefraudeerd in een wettelijk traject niet geholpen worden. En je weet dat deze mensen, als je ook als gemeente in zo'n geval weigert te helpen, dan nog verder in de rotzooi terechtkomen. Dit lijkt me niet de vorm van hulpverlening waarop Nederland zit te wachten'.

Telefoon redactie Argos: 035 67 12 360 (eventueel VoiceMail inspreken)

25 mei 01 13:59