geschreven door S.Keijzer
mail@kindjeopkomst.nl

Hoezo roze wolk?

Dat het krijgen van kinderen niet altijd verloopt zoals men graag zou willen is bekend. Ook de zwangerschap is niet altijd zo leuk als men zou willen aannemen. En over het verlies van een kind wordt liefst al helemaal niet gesproken.

De jonge nederlandse site www.kindjeopkomst.nl heeft een delicate balans gevonden bij het informeren van aanstaande ouders. Alle aspecten van het zwanger worden, zwanger zijn en de baby worden uitvoerig belicht evenals de onderwerpen verlies, draagmoederschap e.v.a.

Door het persoonlijke karakter van de site is dit zonder meer een aanwinst voor de internetbezoeker met een duidelijk aanwezige kinderwens, je kan er aktief deelnemen aan een forum, chatbox of meedingen naar de prijzen die beschikbaar worden gesteld door diverse sponsors.

voor meer informatie kunt u kontakt opnemen met
mevr. S.Keijzer
Driftstraat 85
2315CE Leiden
071-5233910
06-14735596