Liliane Fonds presenteert jaarcijfers

Het Liliane Fonds, dat er speciaal is voor kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden, hielp vorig jaar 24.466 kinderen en jongeren in 79 ontwikkelingslanden. Gemiddeld was per kind een bedrag van f 328,91 nodig. In totaal werd er f 8.452,740,00 besteed aan hulp in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Het kostenpercentage voor werving in Nederland was 12,2%. De hulp komt tot stand via een netwerk van 1165 'mediators', contactpersonen die ter plaatse wonen en werken. De mediators van het Liliane Fonds behoren allen tot een niet-gouvernementele organisatie of congregatie.

Het Liliane Fonds mag rekenen op bijdragen van ruim 63.000 donateurs en op ondersteuning door partners in het bedrijfsleven, kerkelijke organisaties en stichtingen. Daarnaast worden in het hele land elk jaar door jong en oud honderden kleine en grote acties gevoerd. Omdat het aantal hulpaanvragen nog altijd stijgt, blijft de werving van nieuwe donateurs voor het Liliane Fonds van wezenlijk belang.

Verborgen ramp
Het Liliane Fonds spreekt over 'een verborgen ramp'. Statistieken laten zien dat er in de ontwikkelingslanden meer dan vijftig miljoen kinderen en jongeren met een handicap leven zonder enig toekomstperspectief. Er is op nationaal en internationaal niveau weinig aandacht voor deze kwetsbare groep. Aan armoede gerelateerde ziektes zoals tuberculose, malaria en hersenvliesontsteking zijn belangrijke veroorzakers van handicaps onder kinderen in ontwikkelingslanden. Daarnaast ontstaan handicaps door geboortetrauma's, ongelukken, oorlogsgeweld en doordat symptomen niet tijdig worden onderkend.
Het sociale en economische beleid van overheden in ontwikkelingslanden wordt in toenemende mate gedomineerd door het vrijemarktbeginsel. Sociale vangnetten verdwijnen en de zorg voor kwetsbare groepen in de samenleving verschraalt.

Mirabel Abah
Het Liliane Fonds wil kinderen en jongeren met een handicap een toekomstperspectief geven door hun persoonsgerichte, kleinschalige hulp te bieden. Een voorbeeld is de zevenjarige Mirabel uit Kameroen. Haar verhaal staat dit voorjaar centraal in de mediacampagne van het Liliane Fonds. Mirabel was drie toen ze polio kreeg. Na haar ziekte bleek haar rechterbeen verlamd en het linker ernstig verzwakt. Lopen ging niet meer. Haar toekomst leek voorbij nog voor hij was begonnen. Haar ouders waren niet in staat om de kosten voor haar medische revalidatie te betalen. Twee maanden geleden ontmoetten ze Christopher Mengnyo, mediator van het Liliane Fonds in Kameroen. Nu loopt Mirabel met een beugel en een looprek. De kosten voor haar medische revalidatie bedragen f 184,=. In september gaat Mirabel voor het eerst naar school.