's-Hertogenbosch, 25 mei 2001

Hoi mensen,

Zo af en toe hebben we vanuit Kleintje Muurkrant de plotselinge drang anderen te wijzen op ons bestaan. Nu is daar weer zo'n moment. Het Openbaar Ministerie heeft enige dagen geleden besloten de agent niet te vervolgen die Pierre Bouleij in december afgelopen jaar in DenBosch doodschoot. Hierover hebben we in het laatste Kleintje Muurkrant het artikel "Bossche Rellen" geschreven http://www.stelling.nl/kleintje/356/Rellen.htm waarop we toch even jullie aandacht willen vestigen omdat er toch nog een heleboel interessante vragen te stellen zijn over deze affaire.

Verder is er zojuist een intrigerend artikeltje verschenen op onze Kleintje Muurkrant Actueel-internet-pagina's dat gaat over de in maart van dit jaar gehouden TEFAF-kunst-tentoonstelling in Maastricht. Daar heeft zich een prachtig internationaal incident voorgedaan waarover tot nu toe niemand een letter heeft opgeschreven. Ga maar eens kijken bij de berichtjes van vandaag - 25 mei - in http://www.stelling.nl/kleintje/actueel.html

En nu we toch bezig zijn, op de aan 't Kleintje verbonden site De Morgenster is in het artikel "steekspel rond een uranium-deal" het een en ander geactualiseerd. Indien je daarvan mee wilt genieten ga dan maar eens kijken op http://www.stelling.nl/morgenster/uranium.htm (Kern van die historie, die zich begin jaren tachtig van de vorige eeuw afspeelde, is de leverantie van Amerikaans uranium aan Iran via een Palestijns/Syrische lijn. Dat zou zijn geschied binnen het kader van de afspraken tussen de VS en Iran over de vrijlating van het in november 1979 in gijzeling genomen Amerikaanse ambassadepersoneel in Teheran. Zij markeerden het begin van de later zo berucht geworden Iran/Contra-affaire. Nederland werd al vrij spoedig daarna in dit spel betrokken om het door de internationale boycot getroffen Iraanse atoomprogramma weer vlot te trekken. Sleutelfiguren daarin waren ondermeer de Palestijnse zakenman Hassan Zubaidi, het hoofd van de Syrische veiligheidsdienst Rifat Assad, de Syrische drugs- en wapenhandelaar Mansur al Khassar, de Franse advocaten Christian Bourguet en Hector Villalon, de Amerikaanse topdiplomaten Hamilton Jordan en Harold H. Saunders en de Argentijnse familie Yoma).

Dank voor de eventuele aandacht, een prettige dag verder en geef ons even een 'reply' indien je dit soort berichten voortaan niet meer wenst te ontvangen, dan halen we je van de lijst af,

gegroet, gertjan


Kleintje Muurkrant ("wil via het openbaar maken van gegevens en feiten, het geven van achtergrondinformatie en het plaatsen van discussiestukken, het verzet tegen misstanden in de maatschappij aanwakkeren") komt al sinds 1977 onafgebroken uit. Je kunt een jaar-abonnement op de papieren versie nemen door 35 gulden over te maken op giro 5349231 tnv "muurkrantkollektief" te 's-Hertogenbosch.
Op internetadres www.stelling.nl/kleintje is de hele boel - inclusief een zoekmachine op de inhoud van de complete digitale jaargangen van 't Kleintje - te vinden. Op dezelfde internet-site onder de "actueel-button" plaatst 't Kleintje vrijwel dagelijks nieuwsberichtjes.

Vraag een gratis recent exemplaar van Kleintje Muurkrant op door een briefje te sturen naar Postbus 703, 5201 AS, DenBosch of bel met 073.6136927