Persbericht
25/05/01

Partij van Wales op weg naar beste resultaat ooit
in Britse verkiezingen op 7 juni

Plaid Cymru, de Partij van Wales, is de belangrijkste oppositiepartij in Wales.
Blair en New Labour zullen op 7 juni in Engeland de meerderheid behalen maar Plaid Cymru vormt een bedreiging in Wales volgens de opininiepeilingen. Het Welsh zelfbewustzijn is sinds de oprichting van de 'National Assembly' in Cardiff in 1999 ontzettend gegroeid. De eerste verkiezingen voor de Welsh National Assembly brachten Plaid Cymru 17 zetels op, Labour kreeg 28 zetels, de Conservatieven 9 en de Liberaal Democraten 6.
Labour is al honderd jaar de grootste partij in Wales maar Plaid Cymru dreigt daar nu een einde aan te brengen.
De flaters die New Labour heeft begaan inzake de staalindustrie hebben als gevolg dat 3000 mensen op het punt staan hun werk te verliezen in Wales. Daarom hebben veel mensen het vertrouwen verloren in de Labour partij. Men verwijt New Labour in Wales naar de pijpen te dansen van de Engelse middenklasse en de echte behoeften van de Welsh gemeenschap te negeren. Plaid Cymru nam in het Britse Parlement 4 van de 40 zetels voor Wales in en is overtuigd dit aantal te overtreffen.
De voorzitter van de Partij van Wales, Ieuan Wyn Jones, gelooft dat deze verkiezingen de meest succesvolle zullen worden in de 76-jarige geschiedenis van de partij omdat Labour de belangen van haar traditionele kiezers niet meer vertegenwoordigt en Plaid Cymru het enige aanvaardbare alternatief vormt. "Wij bieden een radicaal plan voor een zelfverzekerd Wales toegespitst op de echte behoeften die in de Welsh gemeenschap leven. Onze politieke visie omvat gelijkheid op elke basis, duurzaamheid en internationale samenwerking." Hij is ervan overtuigd dat Plaid Cymru in 2003 de meerderheid zal behalen op de Assembly-verkiezingen en ziet de Britse verkiezingen als een voorbode op dit toekomstig succes. Plaid Cymru wil legislatieve macht voor de Welsh National Assembly naar Schots voorbeeld. Het streefdoel is decentralisatie van bevoegdheden op gemeenschapsniveau zoals dit in België bestaat.
Plaid Cymru vecht meer als voorheen terug voor Wales.

In bijlage vindt u informatie over het beleid van Plaid Cymru.

Voor meer informatie
Anna Brychan, persattaché
Karin Gesquière, media assistent
T: 00 44 29 20646000 F: 00 44 29 20646001
E: post@plaidcymru.org http://www.plaidcymru2001.com

Bijlage 25/05/01: Plaid Cymru, The Party of Wales

De belangrijkste partijen in Wales zijn Labour en Plaid Cymru. Tijdens de vorige verkiezingen in 1997 won Plaid Cymru 10 % van de stemmen in Wales.
Het is vooral de Labour visie van 'minder heffingen en minder publieke uitgaven' die Plaid Cymru aanklaagt. Daarbovenop veroordeelt men het Ministerie van Financiën de verouderde Barnett - formule te hanteren bij het berekenen van het bedrag waar Wales recht op heeft. De formule dateert uit de jaren zeventig en houdt enkel rekening met de populatie en niet met de graad van armoede, vergrijzing en werkloosheid.
Plaid Cymru vecht voor een eerlijkere verdeling van rijkdom in het Verenigd Koninkrijk en decentralisatie van bevoegdheden.
De Partij van Wales pleit voor een totale ommekeer in het huidige fiscaal beleid dat verantwoordelijk is voor de enorme kloof tussen arm en rijk. De National Assembly in Wales zou dezelfde bevoegdheden moeten krijgen als het Schotse Parlement. Dit betekent legislatieve macht en de mogelijkheid om zelf belastingen te heffen. Nu heeft men enkel administratieve macht en mag men kiezen waar het belastingsgeld aan uitgegeven wordt mits beperkingen vanuit het Britse Parlement.
Op basis van het subsidiariteitsprincipe zou de National Assembly meer beslissingsmacht moeten krijgen tenzij er een plausibele reden bestaat om die op hoger niveau te behouden.
Plaid Cymru streeft naar zoveel mogelijk zelfbestuur voor Wales.