Amsterdam, 25 mei 2001

Persbericht
Nieuwe directeur Bond Heemschut

De heer H.J. (Henk Jan) Derksen is benoemd tot algemeen directeur van Bond Heemschut, bescherming cultuurmonumenten, in Amsterdam; hij treedt op 1 juni 2001 in dienst.

De heer Derksen (43) was van 1994 tot 2000 werkzaam als wethouder in de gemeente Driebergen-Rijsenburg, met onder meer als portefeuille monumentenzorg en cultuur, recreatie en toerisme. Hij wordt de opvolger van de heer B. Duimel, die wegens ziekte zijn functie heeft moeten neerleggen. De heer Derksen was in de jaren '80 actievoerder voor het behoud van cultureel erfgoed in zijn gemeente en initiatiefnemer van een plaatselijke vereniging die zich richt op monumenten, groen, milieu, verkeer en leefbaarheid. Hij is sinds 1990 raadslid van Driebergen. Voor het recreatieschap was hij van 1996 tot 2000 lid van de regie- en stuurgroep voor het provinciale project voor het gebiedsgericht beleid Langbroekerwetering.
Sinds 1998 is hij lid van de VNG-commissie sport, recreatie en toerisme. Eerder was hij werkzaam in de IT-wereld.

Meer informatie over deze benoeming vindt u op: www.heemschut.nl/nieuws

Heemschut is een vereniging met ruim 10.000 leden die zich inzet voor de bescherming van cultuurmonumenten en het historisch ruimtelijk karakter van Nederland. Heemschut signaleert en inventariseert ontwikkelingen die cultuurmonumenten en landschappen bedreigen en onderneemt daartegen actie en/of steunt bestaande initiatieven. Heemschut bevordert de belangstelling van het publiek voor het monumentaal erfgoed om voor dit doel een breder draagvlak te creeren.

Noot voor de redactie,