Wageningen Universiteit

do 31-05-01 MILIEUPOLITIEK IN HET TIJDPERK VAN GLOBALISERING


tijd 16:00 uur
adres Aula, Gen. Foulkesweg 1, Wageningen
onderwerp Inauguratie prof.ir. A.P.J. Mol (milieubeleid)
titel Koppelen en ontkoppelen. Milieupolitieke modernisering in een tijdperk van globalisering

informatie: Stafafdeling Communicatie, Gert van Maanen, tel. 0317-485003
Een van de kerndoelstellingen in het milieubeleid is de ontkoppeling van fysieke milieubelasting en de economische ontwikkeling. We zouden vier of tien keer zo efficient om moeten gaan met onze fysieke milieugoederen per eenheid Bruto Nationaal Product. Dit wordt ook wel de fysieke ontkoppeling genoemd. In Nederland slagen we in sommige gevallen redelijk om die ontkoppeling te realiseren. De uitstoot van stoffen die bijdragen aan verzuring en vermesting is scherp gedaald tussen 1985 en 2000, onder een gelijktijdige toename van de economische groei. In andere gevallen - zoals bijvoorbeeld bij het broeikasgas CO2 - boekt Nederland nauwelijks succes in het tot stand brengen van een ontkoppeling. Overigens blijkt dit voor veel landen te gelden. Steeds vaker wordt onderkend dat de crux van ontkoppeling niet alleen een zaak is van technologie. Het gaat evenzeer om de organisatie en sturing van maatschappelijke processen rond technologie. In zijn rede gaat professor Mol in op vragen van milieusturing en milieubeleid, die bepalend zijn voor het tot stand brengen van fysieke ontkoppeling.