Innovatienetwerk helpt startende ICT-ers

In de moeilijke ICT-markt blijkt een startkapitaal geen garantie te geven voor een gezond bedrijf. Ondanks de vele subsidies die beschikbaar zijn voor startende ICT-ers, blijken veel nieuwe bedrijven zich niet staande te kunnen houden. Dankzij een uniek concept kunnen starters die de technologische kennis hebben, maar nog onvoldoende over ondernemerskwaliteiten beschikken, hun producten wel succesvol op de markt zetten en ondertussen bouwen aan een gedegen bedrijfsstructuur. Beginnende bedrijven krijgen toegang tot kennis, middelen en mensen en kunnen zich richten op hun kernactiviteiten, dankzij het innovatienetwerk van BVIT. De eerste technostarters, zoals 1A First Alternative, hebben inmiddels door de begeleiding van BVIT een belangrijke plaats in de markt verworven.

BVIT richt zich op afstudeerders van de TU Delft die een eigen ICT-bedrijf willen beginnen. De starter kan tegen minimale kosten gebruik maken van een aantal gemeenschappelijke voorzieningen in het Delftechpark, zoals kantoorfaciliteiten, administratieve en marketingondersteuning, een banenpool met specialisten op uiteenlopende gebieden. Door middel van een relatienetwerk van verschillende adviseurs, financiers, overheidsinstellingen en de TU Delft, worden de starters door BVIT in het zadel geholpen.

Nieuwe productideeën worden eerst onderworpen aan een haalbaarheidsonderzoek door BVIT. Als deze innovatief zijn of andere bedrijven uit het eigen netwerk versterken, kan de aspirant-ondernemer zijn product verder ontwikkelen. De bedrijven in het BVIT-netwerk leveren diensten en toepassingen die elkaar aanvullen. De kracht ligt in het feit dat alle ontwikkelde en opgedane kennis wordt gedeeld. Door al deze technische bedrijven bijeen te brengen op één locatie, ontstaat een kraamkamer voor nieuwe ideeën en samenwerkingsverbanden.

In de toekomst wil BVIT ook in andere kennisintensieve regio's dergelijke innovatienetwerken starten. Naast ICT overweegt BVIT het concept in te zetten voor terreinen als de bouw, het milieu en biotechnologie.