CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht
PB01-176
9 augustus 2001
9.30 uur

Productiegroei industrie stagneert in tweede kwartaal

De industriële productie ligt in het tweede kwartaal van dit jaar 0,1% lager dan een jaar eerder. Dit betekent een stagnatie van de productiegroei, die in het eerste kwartaal al terugliep tot 1,8%. In 2000 bedroeg de productiestijging nog 3,6%. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS.

Stagnatie deels door MKZ-crisis De stagnatie in het tweede kwartaal is voor een deel toe te schrijven aan een lagere productie in de voedings- en genotmiddelenindustrie als gevolg van de MKZ-crisis. Deze ziekte brak in Nederland op 21 maart uit. Op 26 juni werden de laatste beperkende maatregelen opgeheven. Ook wanneer de voedings- en genotmiddelenindustrie buiten beschouwing wordt gelaten is de industriële productie in het tweede kwartaal echter nauwelijks gestegen: een half procent. In de papier- en grafische industrie en in de textiel-, kleding- en lederindustrie is minder geproduceerd dan een jaar eerder. In de metaalindustrie is nog wel sprake van groei, maar deze is lager dan in het eerste kwartaal.

Remmend effect anticipatieaankopen lijkt uitgewerkt Geschoond voor seizoeninvloeden is de industriële productie in het tweede kwartaal licht gestegen ten opzichte van het eerste kwartaal. In het eerste kwartaal was de productie duidelijk lager dan het voorgaande kwartaal. Eén van de oorzaken hiervan kan zijn dat afnemers aankopen hadden vervroegd met het oog op de verhoging van het hoge BTW-tarief per 1 januari.

Industriële productie in juni niet verder gedaald Binnen het tweede kwartaal ligt de industriële productie in mei 2,1% lager dan een jaar eerder. In juni zet deze daling niet door: de productie is met 0,6% gestegen ten opzichte van juni 2000. Toch blijven de industriële ondernemers overwegend somber. Uit de eerder gepubliceerde Het CBS Conjunctuurtest van het CBS blijkt dat ze in juni voor het derde kwartaal is een dienst van
het Ministerie van geen herstel van de bedrijvigheid verwachten. Economische Zaken
Technische toelichting
De productie-index van de industrie geeft de voor prijsveranderingen geschoonde groei weer van de in deze bedrijfstak gevormde inkomens (de `toegevoegde waarde'). De veranderingen ten opzichte van een jaar eerder zijn geschoond voor verschillen in het aantal werkdagen, uitgaande van het werkdagenpatroon per bedrijfstak.
De veranderingen ten opzichte van de voorgaande maand zijn bovendien gecorrigeerd voor seizoeninvloeden.
De gegevens hebben een voorlopig karakter. Cijfers over de industriële productie van voorafgaande maanden kunnen zijn aangepast op grond van informatie die na de publicatie van het vorige persbericht beschikbaar is gekomen.