Ingezonden persbericht

Den Haag, 9 augustus 2001

SP ZIET NIETS IN DEELNAME AAN NAVO-ACTIE MACEDONIË

De SP-fractie in de Tweede Kamer ziet niets in deelname van Nederlandse militairen aan een nieuw NAVO-avontuur op de Balkan. De fractie stemt dan ook niet in met uitzending. De strijdende partijen dienen de problemen zelf op te lossen. 'Een akkoord met het UCK is net zoveel waard als een gulden in de zomer van volgend jaar', aldus Jan Marijnissen.

Het kabinet overweegt om 250 Nederlanders deel te laten nemen aan een NAVO-expeditie in Macedonië. De militairen krijgen als opdracht om de Albanese rebellen te ontwapenen. Een onmogelijke opdracht, de ervaringen in Kosovo, waar de aanwezige militairen een soortgelijke opdracht hadden, hebben dat aangetoond. Sterker: de wapens die nu in Macedonië door de Albanese rebellen worden gebruikt, zijn afkomstig uit Kosovo. Dat de rebellen zullen meewerken aan een vrijwillige ontwapening is een naïeve en gevaarlijke gedachte.

'Het UCK dat nu ook in Macedonië voor problemen zorgt, bleek eerder in staat de NAVO voor haar karretje te spannen. Je zou denken dat de internationale gemeenschap geleerd heeft van de fouten in Kosovo. Niet dus. Even zo vrolijk gelooft men ook nu weer in een akkoord met het UCK. Maar in het najaar van 1998 heeft het UCK zich ook niet gehouden aan de afspraken die toen tussen Holbrooke en Milosevic waren gemaakt.', aldus fractievoorzitter Marijnissen.

Het akkoord van Ohrid dat gisteren onder leiding van de EU is gesloten, is een akkoord van politici. Het bevat geen enkele garantie voor medewerking van de Albanese separatisten. Dat bleek ook wel uit de aanslag waarbij tien Macedonische soldaten om het leven kwamen.

Marijnissen ziet niets in weer een nieuw avontuur in een land waar de strijdende partijen zélf een oplossing voor de gerezen problemen zullen moeten vinden. De naïeve opstelling van de NAVO zal alleen maar leiden tot een nieuwe impuls voor de Westerse betrokkenheid bij een tragisch conflict dat zich al decennia voortsleept en geen oplossing zal vinden zolang de nationalisten de toon zetten.

Informatie: Jan Marijnissen, 070 3183801