Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

persbericht

Nummer:
108

Directie:
voorlichting

09-08-2001

Status:
informatie

Van der Ploeg wijst bezwaar DeNieuwe Omroep af

Staatssecretaris Van der Ploeg van Cultuur en Media wijst het bezwaar af dat DeNíeuwe Omroep indiende tegen zijn besluit om de vereniging geen voorlopige erkenning te geven. Hij blijft van mening dat het programma dat DeNieuwe Omroep van plan is te verzorgen, niet zodanig afwijkt van de programma's van de al bestaande publieke omroepen dat daarmee de verscheidenheid in de landelijke omroep wordt vergroot. De staatssecretaris meent dat de beslissing correct volgens de wet en op juiste gronden genomen is. Hiermee neemt de staatssecretaris het advies van de bezwaarschriftencommissie van het ministerie van OCenW niet over. Deze adviseert het bezwaarschrift van DeNíeuwe Omroep gegrond te verklaren en het besluit te herzien. De bezwaarschriftencommissie adviseert het bezwaar gegrond te verklaren omdat de vernieuwendheid van het voorgenomen programma van DeNíeuwe Omroep volgens de commissie te gedetailleerd is getoetst. De commissie acht de toetsing daarmee niet in overeenstemming met de geest van de grondwet. Bij toetsing vooraf zou volgens de commissie alleen een uiterst marginale toetsing mogen plaatsvinden.

De staatssecretaris overweegt in zijn besluit dat de commissie het grondwettelijk verbod om wetten te toetsen aan de grondwet omzeilt. Ook staat er nergens in de wet dat er alleen een uiterst marginale toetsing mag plaatsvinden. Uit de Mediawet volgt juist dat er zorgvuldig getoetst moet worden.
Volgens Van der Ploeg houdt het advies van de commissie in dat het voor nieuwe toetreders voldoende is in het beleidsplan enkel te schrijven dat hun programma's vernieuwend zijn, zonder dat het getoetst wordt. Naar zijn mening is dat in strijd met de tekst en de bedoeling van de wet. Met het volgen van het advies zou volgens hem voorts de rol van wettelijke adviesorganen onaanvaardbaar worden uitgehold. Deze adviesorganen zijn juist door de wetgever ingeschakeld om ervoor te zorgen dat de besluitvorming in dit soort zaken zorgvuldig en objectief tot stand komt. Van der Ploeg komt dan ook tot de conclusie dat hij het advies van de commissie niet overneemt en dat hij zijn besluit tot afwijzing van de aanvraag van DeNíeuwe Omroep handhaaft.

Verleden jaar juli wees de staatssecretaris het verzoek van DeNíeuwe Omroep voor een voorlopige erkenning als omroepvereniging af. Van der Ploeg baseerde zijn afwijzing mede op de adviezen van het Commissariaat van de Media en de Raad voor Cultuur. Ook de NOS had op verzoek van de staatssecretaris het programma-aanbod van DeNíeuwe Omroep geanalyseerd en vergeleken met het programma-aanbod van de publieke omroep. DeNíeuwe Omroep maakte op 24 augustus 2000 bezwaar tegen dit besluit bij de bezwaarschriftencommissie van het ministerie van OCenW.

omhoog laatst bijgewerkt 09-08-2001
Ministerie van OCenW
Europaweg 4
Postbus 25000
2700 LZ Zoetermeer
T: 079 323 23 23
F: 079 323 23 20
E: info@minocw.nl