Actueel

Gemeente niet verplicht tot maandelijkse betaling huursubsidie
Bron: Projectbureau ELRO Utrecht

Datum actualiteit: 9-08-2001

Appellant heeft voor de periode 1 juli 1998 tot 1 juli 1999 huursubsidie aangevraagd. De subsidie wilde hij via een maandelijks voorschot van de gemeente ontvangen.

De gemeente weigerde dit en vroeg appellant om te kiezen voor huurmatiging of 3-maandelijkse betaling door het Ministerie van VROM. Appellant tekende hiertegen bezwaar, vervolgens beroep en tenslotte hoger beroep aan.

In alle gevallen werd hij niet-ontvankelijk verklaard. Volgens de Algemene wet bestuursrecht is het niet mogelijk om beroep aan te tekenen tegen de beslissing hoe de huursubsidie wordt betaald. Die keuze is namelijk geen rechtshandeling; er ontstaat geen "recht op huursubsidie". Het gaat om de uitvoering van de betaling. Alleen de vraag of, en zo ja hoeveel, huursubsidie wordt gegeven kan worden aangevochten.

Ga naar betreffende uitspraak met nummer: AB3217
(Zie het originele bericht)