Consumentenbond

Staat hoeft mestbeleid nog niet bij te stellen

De Nederlandse staat hoeft zijn mestbeleid nog niet aan te scherpen. Dat heeft het Haagse Gerechtshof bepaald in hoger beroep. Waterpakt, Stichting Natuur en Milieu en de Consumentenbond zijn teleurgesteld. De watervervuiling met meststoffen uit de landbouw wordt nog niet verminderd. De organisaties hebben echter goede hoop dat het Europese Hof van Justitie Nederland alsnog zal verplichten het mestbeleid aan te scherpen.

In maart 1998 hadden de drie organisaties samen met drie particuliere waterputhouders de Nederlandse staat gedagvaard, omdat de staat het grond- en oppervlaktewater onvoldoende beschermt tegen vervuiling met meststoffen. De organisaties beriepen zich hierbij op de Europese Nitraatrichtlijn, die strengere normen stelt dan het Nederlandse mestbeleid. Daarna keurde ook de Europese Commissie het Nederlandse mestbeleid af. Nederland stelde vervolgens zijn beleid bij, echter onvoldoende: de Europese Commissie daagde daarom Nederland voor het Europese Hof van Justitie en Waterpakt, Natuur en Milieu en de Consumentenbond vochten met succes het bijgestelde beleid aan bij de Nederlandse rechtbank. De staat ging in hoger beroep tegen het vonnis. Krachtens de uitspraak in hoger beroep hoeft Nederland zijn mestbeleid nog niet aan te scherpen. Nederland mag de uitspraak van het Europese Hof in deze zaak afwachten.

De organisaties zijn teleurgesteld over de uitspraak in hoger beroep. Het duurt nu nog langer voordat het grond- en oppervlaktewater schoner worden. Maar vergeleken met maart 1998 zijn er wel verbeteringen: er vond een eerste bijstelling van het mestbeleid plaats en de Europese Commissie volgt het Nederlandse beleid nauwgezet en heeft Nederland voor het Europese Hof gedaagd.

De organisaties benadrukken dat verscherping van het mestbeleid nodig is op weg naar een duurzame veehouderij, die natuur en milieu minder belast. Bovendien worden consumenten nu nog opgezadeld met hoge drinkwaterrekeningen, wegens de extra kosten van de zuivering van het grondwater.