Gemeente Oegstgeest

Vergunningen

Diverse verleende vergunningen
- een evenementenvergunning aan de bewonersvereniging Thor ten behoeve van een pleinfeest met barbecue op het binnenplein van de Thorbeckehof op 18 augustus 2001. De aanvraag en de verleende evenementenvergunning liggen ter inzage bij de heer F. van Rijn van de afdeling Burgerzaken, tel. (071) 51 91 785.

Op grond van de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende tegen een besluit van het college van burgemeester en wethouders bezwaar maken. Uw bezwaarschrift kunt u binnen 6 weken na publicatie zenden aan College van burgemeester en wethouders van Oegstgeest, Postbus 1270, 2340 BG Oegstgeest.

Ingekomen bouwaanvragen en meldingen Bij de gemeente zijn de volgende aanvragen om bouwvergunning/meldingen inzake het voornemen te gaan bouwen ingekomen:
· Guus Reitsmahof 7 - uitbreiden woonhuis
· Willem Pijperlaan 10 - berging achter
· De Kempenaerstraat 8 - vergroten woning
· Warmonderweg 60 - bouw berging
· Clematuslaan 49 - uitbreiding woning en garage
· Rijnsburgerweg 82 - vergroten woning
Verleende bouwvergunning/geaccepteerde meldingen Terweeweg 54, 54a en 56, veranderen woningen en overkappen binnenplaats.
Hofbrouckerlaan (sportpark de Krogt), renoveren en aanleg hockey kunstgrasveld met lichtinstallatie. Emmalaan 41, plaatsen uitbouw. Juffermansstraat 22, uitbreiden woning. Nicolaas Maeslaan 15, uitbouw achter. Borneostraat 33, uitbouw achter. Rosa Spierlaan 21, uitbouw achter. Kempenaerstraat 1d, 1e en 1f, wijzigen voorgevel. Dahlialaan 66, vergroten woning. Willem van Otterloolaan 5, vergroten woning. Aldo van Eijcklaan 28, plaatsen antenne. Emmalaan 51, ( wijziging bouwvergunning)vergroten woning. Piet Heinlaan 30, uitbouw zijgevel. Juffermansstraat 40, uitbreiden woonhuis.

Tijdelijke bouwvergunning (ex artikel 45 lid b van de Woningwet): Apollolaan 1 - noodlokalen Rijnlands Lyceum (voor maximaal drie jaar) Jan Wolkerslaan 16 - noodlokalen Joris de Witte (voor maximaal drie jaar)

Verleende sloopvergunningen
· Van Brouckhovenlaan 1, sloop van een woning met garage.
Alle hierboven genoemde bouwvergunningen/meldingen, aanvragen en bouwplannen liggen van 9 augustus 2001 t/m 22 augustus 2001 op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur ter inzage bij de Centrale Balie in het gemeentehuis op het adres Rhijngeesterstraatweg 13.

Als u informatie wilt over het aanvragen van een bouwvergunning of een bestemmingsplan wilt inzien, kunt u een afspraak maken met de afdeling Bouwen en Wonen, Rhijngeesterstraatweg 13, telefoon (071) 51 91 761.

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na publicatie schriftelijk en gemotiveerd bezwaren indienen het College van Burgemeester en Wethouders van Oegstgeest, Postbus 1270, 2340 BG Oegstgeest.