Consumentenbond

Tarieven notarissen veel te hoog
9 augustus 2001

De Consumentenbond en de Vereniging Eigen Huis zijn erg geschrokken van de hoge notaristarieven. Daarom dringen zij bij de Tweede Kamer en minister Jorritsma aan op een aanpassing van de vestigingseisen. Hierdoor kunnen veel voorkomende diensten voor een lager tarief aangeboden worden door publieke diensten.

Twee jaar geleden werd de nieuwe Wet op het Notarisambt van kracht. Die wet was bedoeld om de concurrentie tussen notarissen te vergroten, wat moest leiden tot lagere tarieven voor consumenten. Nu blijkt dat de prijzen juist fors gestegen zijn.

De hoge tarieven staan vaak niet in verhouding tot het werk dat de notaris daaraan heeft, vinden de Consumentenbond en de Vereniging Eigen Huis. Als ambtenaar hebben notarissen een publieke verantwoordelijkheid, waardoor zij onafhankelijk zijn en toegankelijk moeten zijn voor alle inkomenscategorieën.

Beide organisaties pleiten nu voor een aanpassing van de vestigingseisen, zodat een 'notaris-in-loondienst' mogelijk wordt. De onafhankelijkheid van deze notaris moet dan wel wettelijk gewaarborgd zijn. Veel voorkomende notarishandelingen kunnen verricht worden bij publieke diensten, zoals de burgerlijke stand en het kadaster. Consumenten hebben dan de keuze tussen bediening op maat door een zelfstandige notaris en een goedkopere standaard-dienst van een notaris in loondienst.